Borgmester om fejl i sager: Selvfølgelig sker der menneskelige fejl
Anna Mee Allerslev forklarer, at der bliver kæmpet for at undgå fejl i sagsbehandlingen. Foto: Erik Refner/Scanpix
Kan udsatte borgere komme i arbejde. Det er temaet for en debat, hvor både politikere og flere udsatte borgere deltager.

Hvordan kan man skabe en bedre indsats for udsatte og syge borgere?

Det er et af hovedspørgsmålene under en debat om beskæftigelsesindsatsen for udsatte københavnere. Debatten afholdes torsdag aften i en tæt pakket U-Kirke i forbindelse med et årsmøde hos Fonden Settlementet på Vesterbro.

Et panel på seks personer er inviteret til at give deres besyv med. Panelet består blandt andre af Anna Mee Allerslev (B), der er beskæftigelses- og integrationsborgmester og formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune.

"Hjerteløs behandling"

Blandt publikum er der flere af de borgere, som lige nu står uden for arbejdsmarkedet.

En af dem er Bettina Katja Hansen, der er på sygedagpenge. Hun er kommet, fordi hun er utilfreds med Anna Me Allerslev og Beskæftigelsesforvaltningen under Københavns Kommune.

- Der sker så mange fejl under hendes forvaltning. 75 procent af klagesagerne er behæftet med fejl, og der bliver ikke fulgt op, siger hun til Avisen.dk.

Flere fremmødte har medbragt papskilte, hvor der med sort tusch blandt andet står "Stop livsvarig, udsigtsløs sagsbehandling" og "Stop hjerteløs behandling". 

Anna Mee Allerslev kommenterer fra scenen, at hun er ked af, at der via skiltene bliver antydet, at der ikke er respekt for borgerne.   

- Selvfølgelig sker der menneskelige fejl inden for Beskæftigelsesudvalget, men vi kæmper med det og gør vores bedste. Selvfølgelig gør vi det, siger hun.

"Giv folk et job"

Socialborgmester og formand for Socialudvalget i Københavns Kommune, Jesper Christensen (S), er også en af dem, der er mødt op for at diskutere kommunens beskæftigelsesindsats.

- Det er helt afgørende, at vi holder op med at se det med at arbejde som en straf. For mange er det vejen tilbage til et liv med indhold. Der mangler sammenhæng og mening med den måde, som lovgivningen er lavet på. Vi er nødt til at pege på, hvor lovgivningen kan laves om, siger han fra en lille scene, der er sat op ved kirkens alter.

Ifølge socialborgmesteren kan det forværre mange udsatte borgeres situationer, hvis de ikke er en del af et arbejdsfællesskab.

- Man skulle give folk et job, og så give dem den støtte, der vil gøre, at de kan klare det, sagde Jesper Christensen. 

Kontanthjælp i mere end ti år

Kontanthjælpsmodtageren Christian Danvill, der er svagtseende, er også tilstede. Han har været under udredning i Københavns Kommune i 26 år.  

Han er taget til debatarrangementet, fordi han gerne vil spørge Anna Mee Allerslev om, hvorfor hun ikke har gjort noget ved, at der for et år siden var 3.248 borgere i Københavns Kommune, der havde været på kontanthjælp i ti år. 

- Hun har sagt, at hun ville gøre noget ved det. Men der sker jo ikke noget, siger han til Avisen.dk. 

Giver glæde at arbejde 

Fra scenen fortæller Anna Mee Allerslev, at hendes politiske drøm er, at mange flere danskere bliver en del af arbejdsfællesskabet. 

- Vi har at gøre med rigtig mange udsatte borgere i København. Vi har en udfordring med de borgere, der lige nu har det rigtig svært. Et enigt Beskæftigelsesudvalg har en ambitiøs plan for, hvordan de kan hjælpes bedre, siger hun. 

Noget af det, der betyder mest for ens velvære, er, at man har et job, mener hun. 

- For rigtig mange mennesker er der stor lighedstegn mellem at være en del af et arbejdsfællesskab - ikke nødvendigvis 37 timer om ugen - og livskvalitet.

Hun understreger, at det for nogle vil være bedst at få en førtidspension eller et fleksjob.

De deltager i debatten

• Anna Mee Allerslev (B), Beskæftigelses- og Integrationsborgmesterog formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune

• Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Borgmesterkandidat og medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune

• Ninna Hedeager Olsen (Ø), Borgmesterkandidat og medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune

• Jesper Christensen(S), Socialborgmester og formand for Socialudvalget i Københavns Kommune

• Dorte Caswell, Lektor ved Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet

• Rikke Baker, Beskæftigelseschef i Settlementet på Vesterbro