Blogindlæg Blogger: Udsattes personlige historier viser, at væresteder virker
(Foto: )

Cliff Kaltoft er sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder (LVS). Gennem godt 20 år har han rådgivet skiftende regeringer om samfundets udsatte. LVS arbejder for at styrke socialt udsattes muligheder for forandring. Med kampagnen Den Gode Historie vil LVS indsamle 1000 positive vendepunktshistorier og derved illustrere, at det gode liv er opnåeligt med den rette hjælp - selv for de mest udsatte mennesker.

1001 GODE HISTORIER var målet, da vi i april søsatte kampagnen om de positive historier fra socialt udsatte medborgere. Det er vi kommet i mål med. Jeg vil endnu engang sige tusind tak for de mange, mange bidrag, vi har modtaget. Tilsammen udgør det et helt unikt materiale. For det første fordi de indsendte historier giver os en endnu dybere indsigt i de udfordringer, socialt udsatte mennesker står med. Og for det andet fordi beretningerne giver syn for de vilkår og omstændigheder, der er med til at skabe positiv forandring og vendepunkter for den enkelte. De mange historier er en markant understregning af, at det er muligt at blive sine problemer kvit - helt eller delvist. Hvis man ellers får den rette hjælp.

Jeg er ikke overrasket over, at de sociale væresteder i Danmark tillægges en stor betydning i det samlede hjælpesystem. Værestederne er ofte indgangsdøren til den første og helt afgørende kontakt med en gruppe borgere, som ellers helst lever på afstand af kommune og andre officielle systemer. Når kontakten er etableret, og der er skabt tillid i relationen, er der rigtig meget, der kan lade sig gøre. Men værestederne er også, som det bliver fortalt igen og igen, en vigtig udgangsdør, når kontakten til det omkringliggende samfund skal genetableres, og der skal startes på uddannelse og job.

MEN FRUGTEN af værestedernes indsats mangler stadig at blive høstet i fuldt omfang. Jeg er helt overbevist om, at vi ved fælles hjælp kan tage et rigtigt stort skridt i den rigtige retning, hvis kommunerne i højere grad vil koble sig på de metoder og tilbud, som værestederne er ramme om. Og - allervigtigst - at langt flere socialt udsatte vil kunne drage større nytte af de mere specialiserede indsatser, hvis man har øje for den sociale forandring, og motivation for forandring, som værestederne bidrager til at skabe.

Lige nu er der ekstra stor bevågenhed om værestedernes indsats takket være de mange gode historier. Men også fordi Landsforeningen af VæreSteder målrettet har arbejdet på at styrke indsatsen i samarbejde med en række udvalgte kommuner. Den 17. november afholder vi en afsluttende konference, hvor fokus netop vil være en præsentation af erfaringer fra et styrket samarbejde mellem de sociale væresteder og kommunerne. Jeg tror på, at det kan blive et vigtigt startskud til udbredelsen af nye samarbejdsmodeller, som kan sætte endnu mere skub i det forandringsarbejde, der er så afgørende.

DER ER INGEN grund til at tøve. Vi ved, at den gode historie findes. Og vi ved, at der kan skabes endnu flere.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News