Blogger med opråb til politikerne: Tag nu det sociale arbejde alvorligt

Cliff Kaltoft er sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder (LVS). Gennem godt 20 år har han rådgivet skiftende regeringer om samfundets udsatte. LVS arbejder for at styrke socialt udsattes muligheder for forandring. Med kampagnen Den Gode Historie vil LVS indsamle 1000 positive vendepunktshistorier og derved illustrere, at det gode liv er opnåeligt med den rette hjælp - selv for de mest udsatte mennesker.

I ØJEBLIKKET ER VI optaget af, hvorvidt offentlige ansatte fortsat skal have betalt frokostpause, og om lønstigningerne skal være på 7,2 eller 8 procent. Tidligere har vi brugt meget opmærksomhed på at diskutere skattelettelser på 5% i toppen, eller om bilafgiften skal sænkes (igen). Det er vigtige spørgsmål for dem, der bliver berørt, men bare ikke så vigtige som lovgivning og politiske beslutninger er på det sociale område.

På det sociale område betyder politik alt for socialt udsattes tilværelse, fordi det handler om folks livsgrundlag og perspektiv. Politik på det sociale område handler om, hvorvidt du får førtidspension, og hvad du skal lave i morgen, om dit værested lukker eller fortsætter, om du må opholde dig på torvet, eller om kontanthjælpen rækker til hele familien.

FORESTIL DIG, at du står op om morgenen og ikke aner, hvor du skal sove i nat. At du har brug for medicin, men ingen penge til at købe den for. At du elsker dine børn, men er bange for at kommunen vil fjerne dem fra dig i løbet af dagen. Det er den usikkerhed og det kaos, der er vilkårene for mange socialt udsatte.

Lad mig give et eksempel. Alma har været misbruger siden teenageårene og aldrig fået taget en uddannelse og aldrig fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Til gengæld har hun haft 30 sagsbehandlere, gået på de fleste af byens skoler og overnattet flere steder end Wozniacki.

En dag fandt hun frem til byens værested for misbrugere og tog sig mod til at gå ind. Måske var det anderledes her. Måske forstod de hende bedre. Måske. Alma blev tryg ved at komme på værestedet, og efter nogle måneder tilmeldte hun sig ovenikøbet fodboldturneringen på værestedet.

Det var sjovt at være med, og dejligt at møde de andre deltagere. Der var ikke behov for at forklare og forsvare sig. De fik lavet et hold, og Alma blev holdleder og var med til at skaffe trøjer til holdet. De talte om at træne og om de stævner, de skulle med til. Der var noget at se frem til, nogle at være sammen med. Lige til den dag, hvor værestedet måtte fortælle, at stævnerne var aflyst grundet manglende finansiering – projektet var udløbet.

Idræt for socialt udsatte er et rigtig godt redskab i det sociale arbejde, men det skal tages alvorligt, det er ikke noget, vi leger. Det samme gælder finansieringen af området. Vi kan ikke på den ene side tilbyde initiativer til socialt udsatte og på den anden side være med til at skabe endnu mere kaos og usikkerhed i deres liv.

IDRÆT ER ÉN af en lang række af aktiviteter, som vi arbejder med i Landsforeningen af Væresteder (LVS). Vi har siden etableringen i 1998 hjulpet værestederne i hele landet med at skabe fællesskaber og forandring blandt socialt udsatte.

I alle 20 år har vi skabt kontakt til mennesker, der ofte falder udenfor, og som kan være svære at komme i dialog med for det offentlige system. LVS har 130 væresteder som medlemmer og kontakt til over 17.000 socialt udsatte borgere.

Gennem alle årene er LVS blevet finansieret af tidsafgrænsede og kortsigtede puljer og projekter. Det gør, at vi efter 20 års indsats fortsat ikke ved, om vi eksisterer til næste år. Og hvad værre er, vi ved ikke, om de tilbud, vi stiller socialt udsatte i udsigt og opfordrer dem til at involvere sig i, eksisterer til sommer.

Socialt udsatte har rigeligt med kaos og usikkerhed i forvejen og absolut ikke brug for, at de muligheder for forandringer, som de tilbydes, også er præget af usikkerhed.

LVS og en lang række andre organisationer repræsenterer en helt afgørende del af den sociale indsats herhjemme, og det er på tide, at politikerne forlader projektøkonomien og arbejder for at skabe permanent finansiering af denne indsats.

Derfor skal der lyde en opfordring til politikerne: ”Tag nu det sociale arbejde alvorligt og vær med til at sikre en permanent finansiering af den sociale indsats, vi ved virker.”

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.