Arbejdsgivere: Over 9.000 arbejdsløse burde være klar til job
DA-direktør Jacob Holbraad mener, der er 9.200 kontanthjælpsmodtagere, som kan arbejde uden at gøre det. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix
En analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening konkluderer, at over 9.000 kontanthjælpsmodtagere er helt fritaget for at søge job, selvom de faktisk vurderes til at kunne arbejde.

9.200 kontanthjælpsmodtagere er klar til at komme i arbejde, selvom de lige nu er helt fritaget for at søge job.

Sådan lyder konklusionen i en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, DA. Det skriver Berlingske torsdag.

Årsagen er ifølge DA, at 9.200 kontanthjælpsmodtagere i dag ikke behøver at søge job og aktivt stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det er selv om de samtidigt vurderes til at have en arbejdsevne på mindst seks timer om ugen.

- Vi har i dag omkring 650.000 job på 20 timer eller mindre. Lad os nu bruge de gode konjunkturer til at få flere af de kontanthjælpsmodtagere, der måske ikke kan klare et fuldtidsjob, ind på arbejdsmarkedet med det antal timer, den enkelte kan klare, siger DA-direktør Jacob Holbraad til Berlingske.

DA: Kan man arbejde 6 timer, skal man stå til rådighed

Konkret handler det om, at de 9.200 personer, der er det, man kalder aktivitetsparate. Det er altså ikke det samme som at være klar til et job, det kaldes jobparat.

De 9.200 personer er omfattet af den såkaldte 225-timersregel, som betyder, at de skal arbejde cirka seks timer om ugen, eller 225 timer om året - hvis de skal kunne bevare sin fulde ydelse.

Men hvis man har en arbejdsevne - uanset om den evne rækker til seks, ti eller tolv timer om ugen, bør der følge et krav om at stå til rådighed for småjob i erhvervslivet. Sådan lyder Jacob Holbraads konklusion.

Mennesker med store udfordringer

Dansk Socialrådgiverforening er afvisende over for tanken om at kræve, at flere står til rådighed. KL foreslår i stedet for, at en fritagelse fra 225-timersreglen følger den generelle vurdering om jobparathed.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er åben for at se på selve definitionen af, hvornår man er jobparat.

- Det er et spørgsmål, om definitionen på at være jobparat er den rigtige, eller om vi har sat barren for højt. Det giver i mine øjne god mening at kigge på, om et udgangspunkt, hvor man skal have udsigt til fuldtidsjob inden for tre måneder, er for restriktivt, sige Troels Lund Poulsen til Berlingske.