Ufaglærte tager ingen efteruddannelse
Tallene fra Dansk Statistik viser eksempelvis, at mens godt 90 procent af beskæftigede med en kort videregående uddannelse benytter sig af muligheden for efteruddannelse, gør det samme sig kun gældende for 47 procent af de ufaglærte i beskæftigelse. Foto: Colourbox
Faglærte og højtuddannede får efteruddannelse i langt højre grad end ufaglærte. Problematisk, siger eksperter.

Ufaglærte på arbejdsmarkedet modtager langt mindre efteruddannelse end faglærte og højtuddannede, viser nye tal fra Danmarks Statistik, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udtrukket for Information.

Men det er særligt problematisk, at netop de ufaglærte i langt ringere grad benytter sig af muligheden for efteruddannelse, vurderer eksperter og fagfolk.

For de er i forvejen den gruppe, der har størst risiko for at miste deres job - og den gruppe, som uden opkvalificering får sværest ved at komme i arbejde igen.

- Det er de ufaglærte job, der forsvinder i disse år, og hvis ikke man får opkvalificeret gruppen, får de mildest talt svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter en fyring, siger arbejdsmarkedsforsker og adjunkt på Aalborg Universitet Mads Peter Klindt.

Han har forsket i, hvilke barrierer der hindrer ufaglærte i at takke ja til efteruddannelse.

Tallene fra Dansk Statistik viser eksempelvis, at mens godt 90 procent af beskæftigede med en kort videregående uddannelse benytter sig af muligheden for efteruddannelse, gør det samme sig kun gældende for 47 procent af de ufaglærte i beskæftigelse.

Information beskrev i går, hvordan antallet af ledige, der får reel efteruddannelse på jobcentrene, er faldet markant siden 2008 til i dag.

Men altså heller ikke hos de ufaglærte på arbejdsmarkedet står det særlig godt til med efteruddannelsen, forklarer senioranalytiker og uddannelses- og arbejdsmarkedsøkonom fra AE-rådet Mie Dalskov Pihl, der har gennemgået på de nyeste tal:

- Statistikken viser meget tydeligt, at des højere uddannelsesniveau man har, des større sandsynlighed er der for, at man har deltaget i efteruddannelse, siger hun til Information.