Jobs Partner Tidligere flygtning og virksomhedsejer: Det er oplagt for virksomheder at ansætte flygtninge
Vi står overfor en historisk omfattende integrationsudfordring, og det er afgørende for Danmarks fremtid hvordan vi håndterer den.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Sådan lyder budskabet fra regeringen i oplægget til de igangværende trepartsforhandlinger. Flygtningene skal derfor hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og det behøver slet ikke at være svært. Virksomhederne skal blot tage deres sociale ansvar alvorligt, og det skal vi gøre let for dem.

"Det er i høj grad muligt at flygtninge hurtigt bliver selvforsørgende. Virksomhederne skal tage socialt ansvar, og se dem som en ressource - ikke mindst i de brancher hvor der er mangel på arbejdskraft. Vores erfaring viser at sproget ikke behøver at være en barriere. Det er afgørende for en vellykket integration, at flygtningene hurtigt bliver en del af arbejdsmarkedet."

Det mener direktør Duc Nguyen fra Jobs Partner, som står bag portalen www.flygtningeijob.dk. Via portalen har virksomheder landet over fri adgang til flygtninges CV'er, og kan få al den nødvendige hjælp i forbindelse med tage flygtninge ind i job. Portalen er opstået på baggrund af ønsket om at gøre det så let som muligt for virksomhederne at ansætte flygtninge.

"I 1986 lå jeg selv i en båd. Helt nede i bunden. Jeg så det tomme blik i min mors øjne, mens bølgerne skvulpede ind over os. Vi ventede på miraklet. Det kom fra Danmark. Et skib fra Maersk kom os til undsætning, og jeg husker tydeligt lykkefølelsen af fast grund under fødderne."

Han uddyber:

"Jeg ved hvordan det er at stå i et en nyt land, og kender de udfordringer der ligger i at blive integreret. En kæmpe del af en vellykket integration går via arbejdsmarkedet, og virksomhederne skal påtage sig det ansvar. Det er det vi nu har hjulpet dem til."

Mahad som er flygtning fra Somalien er en af de flygtninge der er kommet i arbejde. Han arbejder hos Silvan i Valby.

"Inden jeg startede i Silvan var jeg meget nervøs, da mit sprog ikke var så godt, og jeg ikke kendte dem jeg skulle arbejde sammen med. Jeg ville så gerne tjene mine egne penge og lære danskere at kende. Nu er mit danske sprog blevet rigtig godt, da min omgangskreds ikke længere kun består af andre somaliere. Jeg har et rigtig godt forhold til mine kolleger, og i fremtiden ønsker jeg at videreudvikle mig i Silvan og tage en VVS uddannelse."

I dag har 8 kommuner fordelt over hele landet valgt at lægge flygtninges CV'er på portalen, som Jobs Partner stiller til rådighed omkostningsfrit. Flere kommuner er ved at følge trop. Duc Nguyen er glad for at kommunerne også ser hvor vigtigt det er at imødekomme virksomhedernes behov, når det kommer til ansættelse af flygtninge.

"Som selvstændig erhvervsmand ved jeg hvor travlt mange virksomheder har, og samtidigt hvor vigtigt det er at finde den rette kandidat. Vi har en masse ressourcestærke flygtninge, der gerne vil i beskæftigelse. Hvorfor ikke gøre dem lettere tilgængelige, så matchingprocessen bliver nemmere at håndtere for virksomhederne?", siger han.

En rundspørge fra Dansk Industri viser, at virksomhederne tror på vækst i 2016. Dog ser hver sjette virksomhedsleder manglen på kvalificeret arbejdskraft som den største trussel for væksten (kilde: http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Virksomheder-tror-paa-vaekst-i-2016.aspx). Duc Nguyen håber at udfaldet af trepartsforhandlingerne vil hjælpe til at forkorte afstanden mellem flygtninge og arbejdsmarked, og at www.flygtningeijob.dk kan hjælpe flere virksomheder til at kaste sig ud i at ansætte flygtninge.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.