Ti års stilstand: Kønsmønstre i faggrupper rykker sig ikke
Kampagnen Girls' Day in Science skal få flere kvinder ind på de it-faglige og teknologiske uddannelser. Foto: Naturvidenskabernes Hus
Både kvinder og mænd vælger i 2019 stort set de samme uddannelser, som de gjorde i 2009. Det kan erhvervslivet ikke negligere, mener André Rogaczewski, adm. direktør i Netcompany.

Trods ihærdig indsats fra mange aktører er det kun 3 ud af 10 studerende, der er kvinder, på de it-faglige og tekniske uddannelser. Det viser en ny opgørelse fra Dansk Industri (DI).

- Selv hvis man ser et årti tilbage, viser opgørelsen , at tallene stort set ikke har ændret sig. Kvinderne er i stort overtal på de sundheds- og designfaglige uddannelser, mens mændene dominerer på de tekniske, og der er ikke tegn på den store udvikling i forskellen, som det ser ud i dag, siger Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed i DI.

Girls’ day in Science

Landsdækkende kampagne, hvor piger og unge kvinder møder kvindelige rollemodeller.
Formålet er, at få flere til at vælge uddannelser indenfor naturvidenskab og teknologi.
1.700 piger og unge kvinder besøgte 39 virksomheder og organisationer i 2018.
Næste gang er 2. oktober 2019.

UDVID

Det skal ændres, hvis vi skal imødekomme fremtidens efterspørgsel på it-kompetencer, mener André Rogaczewski, adm. direktør i Netcompany.

- Den her dagsorden er for vigtig til, at vi i erhvervslivet kan negligere den. Vi ved, at øget diversitet giver en bedre arbejdsplads og tilfører virksomheden stor værdi, siger André Rogaczewski til erhvervsmediet DIBusiness.dk.

Flere kvinder, mere arbejdskraft

Netcompany forsøger et ændre billedet ved blandt andet at deltage i den landsdækkende kampagne Girls Day in Science, arrangere IT Camps for kvinder og afholde netværksarrangementer.

- Mit håb er, at vigtige tiltag som Girls’ Day in Science kan være med til tænde den naturvidenskabelige gnist hos vores unge, så flere søger mod uddannelser inden for teknik og it, siger André Rogaczewski.

Det er to fluer med et smæk, hvis vi får flere kvinder ind på de teknologiske uddannelser og samtidig kan fylde den mangel på arbejdskraft, der er på området, siger Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed i DI. Foto: Hans Søndergaard/DI

Værdien for virksomhederne ligger ifølge Mette Fjord Sørensen blandt andet i et større rekrutteringsgrundlag. Derudover vil man kunne komme manglen på arbejdskraft i såkaldte STEM-fag til livs.

- Det er to fluer med et smæk, hvis vi får flere kvinder ind på de teknologiske uddannelser og samtidig kan fylde den mangel på arbejdskraft, der er på området, siger Mette Fjord Sørensen til DIBusiness.dk

Dansk Industri
via Listen To News