Skilsmissebørn koster statskassen dyrt
Forældreansvarsloven er dyr for staten og tilgodeser ikke børnene. Foto: Colourbox
Forældreansvarsloven er for dyr og ineffektiv, mener familieadvokat.

Danske psykologer tjener masser af penge på skilsmisseforældre, der ikke kan blive enige om forældremyndigheden over deres børn.

Og det er landets statsforvaltninger, der betaler pengene. Forvaltninger bruger nemlig psykologerne til at udarbejde børnesagkyndige undersøgelser, sådan som det kræves i forældreansvarsloven. Undersøgelserne koster mellem 35.000 og 120.000 kroner.

Loven trådte i kraft i 2007, og siden da er udgifterne steget fra 1,8 millioner til 19,5 millioner. Det viser tal, som fagbladet Børn&Unge har indhentet hos landets fem statsforvaltninger.

Men formanden for Dansk Psykologforening Roal Ulrichsen er glad for de ekstra indtægter til sine medlemmer. Og han mener i øvrigt, at forældreansvarsloven er god.

"Vi er generelt tilfredse med loven. Det er rigtigt, at den er blevet kritiseret, men vi mener, at den er god, fordi den har barnets perspektiv," siger han.

Men familieadvokat Pia Deleuran er helt uenig. Hun mener, loven er alt for dyr at udføre i praksis og den tilgodeser ikke børnene.

Ifølge loven kan retten beslutte, at der skal være fælles forældremyndighed, hvem barnet skal bo hos og individuelle samværsordninger.

Men det går ikke at loven er baseret på, at forældrene kan finde ud af det sammen, lyder familieadvokatens kritik.

"Det er mærkværdigt, at tro, at man gennem tvang kan få forældre til at samarbejde om at være bedre forældre. Med den nuværende lovgivning ender samfundets ressourcer med at blive brugt meget uhensigtsmæssigt," siger hun til Børn&Unge.

Børns Vilkår kræver, at forældreansvarsloven bliver lavet om, efter en evaluering fra Det Nationale Forskningscenter blandet andet har vist, at hver sjette forælder med fælles forældremyndighed ingen kommunikation har med hinanden, og halvdelen taler kun sammen i telefonen.

Kilde Børn&Unge: