Skat hives i retten: Fyrede ældre ulovligt
Skat og Ligebehandlingsnævnet skal mødes i Byretten. Skat nægter at anerkende afgørelse om aldersdiskrimination mod fire ældre medarbejdere. Polfoto/ Søren Sielemann
Ligebehandlingsnævnet slæber Skat i retten i sag om erstatning. Skat har de seneste fem år haft mindst 18 sager om aldersdiskrimination.

Fire fyrede chefer fra Skat København har nu fået Ligebehandlingsnævnets ord for, at de har været udsat for aldersdiskrimination.

De er bare fire ud af de mindst 18 sager om aldersdiskrimination, som Skat har været involveret i de sidste fem år.

Men deres godtgørelse på en million har de ikke set noget til, selvom afgørelsen faldt i maj.

Skat er nemlig ikke enig i afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet og nægter at betale de 250.000 kroner, de hver har fået tilkendt. Så nu ender det i Byretten.

Skat nægter at betale erstatning

”Det er jo helt absurd og ikke til at forstå, at det offentlige ikke vil følge en afgørelse fra et offentligt nævn. Den sag er jo efterhånden så speget, at den er velegnet til en opgave på jura på universitetet,” siger forbundsformand for Told- og Skatteforbundet, Jørn Rise.

Told- og Skatteforbundet repræsenterer de fire fyrede chefer. De var  61-63 år gamle, da de blev fyret fra Skat 1. januar 2009, men sagen har kørt siden.

Afgørelsen faldt i Ligebehandlingsnævnet i maj. I begyndelsen af juni fik Told- og Skatteforbundet, besked fra Skat om, at de nægter at anerkende afgørelsen og ikke vil udbetale millionen.

Sagen stammer fra 2009, hvor Skat gennemførte en stor omstrukturering. I Skat København skulle 11 fagchefer omplaceres.

Uretmæssige fyringer

Da den kabale var lagt stod fire fagchefer tilbage. De var ikke blevet vicedirektører. I følge reglerne skulle de så have "en passende stilling". Men de fik tilbudt job som konsulent eller afdelingsleder - en betydelig degradering, både hvad angik løn og indflydelse.

De tre blev fyret, og den ene fik ikke andet valg end en fratrædelse. Da Told-og Skatteforbundet gennemgik deres sager, viste det sig, at de var de fire ældste ud af de 11 chefer.

Ligebehandlingsnævnet har vurderet, at Skat ikke kunne bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket ved fyringen.

Flere sager i Skattecenter Maribo til en million

Sagen er kun en af flere fra Skat. I Skattecenter Maribo blev det besluttet, at otte medarbejdere i 50’erne skulle flyttes til Ringkøbing, mens fire ud af de fem, der fik lov at blive i Maribo, var i 40’erne. Den sag tabte Skat i Byretten og igen Landsretten i 2009, og fem medarbejdere fik 200.000 i godtgørelse. De havde alle over 25 års anciennitet.

HK/Stat har endnu fire sager om aldersdiskrimination til behandling i Ligebehandlingsnævnet. De forventes afgjort i efteråret.

DJØF har fem sager sager om aldersdiskrimination ved fyringer på vej i Ligebehandlingsnævnet.

Skat ønsker ikke at kommentere konkrete personalesager.

Aldersdiskrimination

Antallet af sager om aldersdiskrimination i Ligebehandlingsnævnet er steget år for år,
siden nævnet begyndte i 2010.

I 2010 afgjorde nævnet 23 sager om alder

2011 afgjorde nævnet 54 sager om alder

I de første seks måneder af 2012 har nævnet afgjort 32 sager om alder.