Blogindlæg EL-profil: Sæt pensionsalderen på pause nu!

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

SÆT PENSIONSALDEREN på pause nu! Så klar var talen fra Tonny Olsen, næstformand i Malerforbundet i juli i år. Det var bogstaveligt ment. En pensionsalder på 65 år er nok, af den simple grund at mange af forbundets – og mange andre forbunds – medlemmer er slidt ned, inden de når så langt.

Udover Malerforbundet, så vender FOA, Fødevareforbundet, Blik og Rør, Jord-og betonarbejdernes landsklub og Snedker-tømrerne i 3F tommelfingeren nedad. Byggefagenes Samvirke i København opfordrer direkte til at opsige forliget om højere pensionsalder inden folketingsvalget.

De store pensionskasser og de økonomiske Vismænd advarer imod den voldsomme forhøjelse. 52 % af arbejdsgiverne siger nej. Selv en af ”fædrene” til den højere pensionsalder, professor Jørn H. Petersen, har nu fortrudt, at han som medlem af Velfærdskommissionen i sin tid var med til at anbefale det.

DEN MASSIVE KRITIK fik Dansk Folkeparti til at ryste på hænderne. Under en forespørgselsdebat d. 6. november, som Enhedslisten havde indkaldt til, ville de ikke love at stemme for forhøjelse af pensionsalderen til 69 år. Men det varede ikke længe, så slog Kristian Thulesen Dahl fast, at man stemmer for at forhøje pensionsalderen til 69 år.

Også Socialdemokratiet står ved aftalen.

Begge partier siger ganske vist, at der skal findes nogle løsninger for de ”nedslidte”. Men indtil nu er de ikke kommet med noget som helst konkret, og ingen af dem stiller betingelse om, at det skal være løst, før de igen stemmer for højere pensionsalder.

Hvis de gamle magtpartier mente noget med at tage hensyn til de nedslidte, så havde de ventet med at hæve pensionsalderen, til vi har et arbejdsmarked, som folk kan holde til. Så havde de sørget for uddannelse til alle de ufaglærte og ret til tidligere tilbagetrækning til de nedslidte.

På alle punkter er det gået den forkerte vej. Arbejdsmiljøet er blevet ringere, flere bliver slidt ned fysisk og psykisk, der er skåret i uddannelserne, efterlønnen er stort set væk og det er blevet meget sværere at få førtidspension.

ALT DET SKAL DER rettes op på, før man diskuterer højere pensionsalder. Derfor foreslog Enhedslisten d. 6. november, at sætte pensionsalderen på pause, men det var kun Alternativet, der støttede det.

Jeg håber at alle vælgere, fagforeninger og arbejdspladser op til folketingsvalget vil kræve klare svar på disse to spørgsmål:

Vil dit parti sætte pensionsalderen på pause og sikre alle ret til et godt seniorliv? Vi skal ikke arbejde til vi falder døde om, eller der ikke er kræfter til at løfte børnebørnene.

Hvad skal de mange tusinde mennesker leve af, som ryger ud af arbejdsmarkedet længe før tid, set i lyset af alle nedskæringerne på dagpenge, efterløn, førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælp?

Når det i 2020 skal vedtages at hæve pensionsalderen til 69 år, hvad stemmer dit parti så? For eller imod? Det er helt afgørende. Ministeren har bekræftet, at hvis bare ét af forligspartierne stemmer imod, så kan det ikke gennemføres.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.