Bagland presser Mette F. og Tesfaye: "Det er over alle grænser utilgiveligt"
Det er symptombehandling, når Mattias Tesfaye nu foreslår, at børnene på Sjælsmark kan komme i en aflastningsfamilie i weekenden, mener formand for Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm, Niels Lundshøj. (Foto: Foto: Torkil Adsersen, Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix)
En enig S-partiforening i Hørsholm vil have Mette Frederiksen til at skabe bedre forhold for flygtningebørnene på Sjælsmark. Enten presser S-toppen på for forbedringer på Sjælsmark, eller også skal børnefamilierne fjernes fra udrejsecentret, lyder det.

Udrejsecentret Sjælsmark er en skamplet på Hørsholm. Og det er en skændsel, at børn skal vokse op sådan et sted. 

Sådan lyder det i en skarp kritik fra både den socialdemokratiske partiforening og  medlemmer af kommunalbestyrelsen i Hørsholm kommune, hvor Sjælsmark ligger. 

- For os at se er der kun to muligheder for at få sat en stopper for, at børn vokser op under de forfærdelige vilkår på Sjælsmark. Enten er man nødt til at bringe forholdene i orden. Eller også fjerner man børnefamilierne fra Sjælsmark, siger formanden for Socialdemokratiets partiforening i Hørsholm, Peter Moesgaard. 

Det er en samlet partiforening med godt 90 medlemmer, der ifølge Peter Moesgaard er enige om at presse Christiansborg til at forbedre forholdene for de cirka 100 børn på Sjælsmark. 

Utilgiveligt

Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm kommune, Niels Lundshøj, der også er medlem af partiforeningen, har sendt et læserbrev afsted til lokalavisen, som hele S-partiforeningen bakker op om. 

- Det er over alle grænser utilgiveligt, at vi som samfund tillader en institution med børn, som ombudsmanden kommenterer på følgende måde: forholdene vanskeliggør børnenes opvækst og begrænser deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse, skriver Niels Lundshøj blandt andet i læserbrevet. 

Han oplever ofte at stå magtesløs, fordi kommunen ikke kan løse det grundlæggende problem: At udrejsecenteret hverken nu eller i fremtiden kan sikre børnene en ordentlig opvækst, med mindre at et flertal på Christiansborg ændrer det. 

- Vi kan nok iværksætte visse foranstaltninger, men vi kan ikke umiddelbart fjerne børnene fra det skadelige miljø, noterer han. 

Tesfaye: Send børn i aflastning i weekenden  

Integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) har talt om, at hvis børnene mistrives, skal de sociale myndigheder gribe ind. Det er blevet tolket som et forslag om, at man skal tvangsfjerne børn fra deres forældre på Sjælsmark.

Men det er ikke korrekt, anfører Mattias Tesfaye i et debatindlæg i Pio Pio.

Men de sociale myndigheder skal hjælpe børnene på Sjælsmark efter samme regler som andre børn, og derfor 'kan det være, at børnene kommer i en aflastningsfamilie i weekenderne', skriver han. 

Symptom-behandling

Det er heller ikke en holdbar løsning, pointerer Niels Lundshøj.

- Aflastning i weekenderne er symptombehandling og løser ikke det grundlæggende problem, nemlig at børn ikke skal vokse op på Sjælsmark, siger han til Avisen.dk.

En skamplet i Hørsholm - Læs hele læserbrevet

En skamplet i Hørsholm

Når vi som mennesker skal orientere os i vidt forskellige forestillinger om et ordentligt samfund, er vi almindeligvis enige om ét fundamentalt forhold: børns trivsel har absolut forrang. Derfor har vi konstrueret et omfattende system med en lang række foranstaltninger for at sikre, at alle børn vokser op i gode, trygge rammer, der fremmer barnets udvikling og tro på verden.   

I Hørsholm Kommune modtager vi nu og da underretninger om mistrivsel fra bekymrede borgere og omsorgspersoner, og vi behandler alle underretninger med største alvor. Nu viser det sig imidlertid, at over 40 % af alle underretninger til kommunen kommer fra den samme adresse: Udrejsecenter Sjælsmark. Havde dette været tilfældet for enhver anden offentlig eller privat institution med ansvar for børn, var den blevet lukket umiddelbart med alvorlige konsekvenser for myndighedsudøveren.

Det er over alle grænser utilgiveligt, at vi som samfund tillader en institution med børn, som ombudsmanden kommenterer på følgende måde: forholdene vanskeliggør børnenes opvækst og begrænser deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse.

Som kommune står vi ofte magtesløse, for vi kan ikke løse det grundlæggende problem: at udrejsecenteret hverken nu eller i fremtiden kan sikre børnene en ordentlig opvækst. Vi kan nok iværksætte visse foranstaltninger, men vi kan ikke umiddelbart fjerne børnene fra det skadelige miljø.

Der har været megen polemik om udrejsecenteret, og debatten har ofte centreret sig om mere generelle holdninger til flygtninge og afviste asylansøgere. Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at vi på tværs af politiske partier og holdninger samler os i en fælles kamp for børnene. At vi tilsidesætter vores forskellige syn på integration, udlændinge og migrantstrømme og arbejder målrettet og utrætteligt for at få gjort op med de forhold, som børnene lever under. Det må og skal vi kunne blive enige om. Det er vores forbandede pligt.

Jeg vil tage spørgsmålet op med den øvrige kommunalbestyrelse med henblik på at få afsøgt vores muligheder for at give en hjælpende hånd til børnene. Et udrejsecenter er som koncept en udmærket idé, men det er en skændsel, at børn skal vokse op sådan et sted. Vi kan ikke tillade, at det finder sted her i vores kommune, og magtesløshed til trods, så har vi som myndighed et ansvar.

Af Niels Lundshøj, Formand for Børne- og Skoleudvalget, medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm. En enig socialdemokratisk partiforening i Hørsholm bakker op.  

UDVID

Sammen med Peter Moesgaard opfordrer Niels Lundshøj til, at man på tværs af politiske partier og holdninger samles i en fælles kamp for børnene og tilsidesætter forskellige syn på integration, udlændinge og migrantstrømme. 

- Vi skal arbejde målrettet og utrætteligt for at få gjort op med de forhold, som børnene lever under. Det må og skal vi kunne blive enige om. Det er vores forbandede pligt, hedder det i debatindlægget.

Niels Lundshøj har bedt om, at børnenes forhold på Sjælsmark kommer på dagsordenen på et af de førstkommende møder i kommunalbestyrelsen med henblik på at få afsøgt kommunens muligheder for at give en hjælpende hånd til børnene.

40 procent af indberetninger fra Sjælsmark

- Et udrejsecenter er som koncept en udmærket idé, men det er en skændsel, at børn skal vokse op sådan et sted, lyder det.

Fakta om Sjælsmark

Udrejsecenter Sjælsmark drives af Kriminalforsorgen i henhold til en kontrakt med Udlændingestyrelsen. Der er cirka 400 pladser i centret. 

I udrejsecentret bor bl.a. familier med børn, der har fået endeligt afslag på asyl, hvor den ene eller begge voksne ikke medvirker til udsendelsen. 

Ifølge tal fra udlændingestyrelsen boede der i september 2018 93 børn på Sjælsmark. 

Ombudsmanden har efter flere tilsynsbesøg kritiseret forholdene. Uro, ensomhed og uoverskuelighed karakteriserer i betydeligt omfang børnenes hverdag, mener ombudsmanden. Blandt andet spiseforhold i kantine og forbud mod selv at lave mad i familierne kritiseres, ligesom adgangen til fritidsaktiviteter. 

Sjælsmark blev etableret under S-R-SF-regeringen og videreført af VLAK-regeringen. 

UDVID

Ifølge Niels Lundshøj kommer over 40 procent af alle underretninger om mistrivsel hos børn i kommunen fra den samme adresse: Udrejsecenter Sjælsmark.

- Havde dette været tilfældet for enhver anden offentlig eller privat institution med ansvar for børn, var den blevet lukket umiddelbart med alvorlige konsekvenser for myndighedsudøveren, fastslår han.

I næste uge mødes Niels Lundshøj med Mattias Tesfaye på Christiansborg for at drøfte forholdene på Sjælsmark.  

Artiklen er rettet 10. januar efter henvendelse fra Peter Moesgaard. Et afsnit om frustration i baglandet over S-toppen er fjernet, og den lokale partiforeningsformand påpeger, at der 'jo skal 90 mandater til, så det er alene den siddende regering, der kan gøre noget ved Sjælsmark nu og ikke S-toppen'.

via Listen To News