Minister garanterer mere fokus på timetal
Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) lover handling efter Rigsrevisionens kritik af universiteterne.

Uddannelsesminister Morten Østergaard er enig i den skarpe kritik af landets universiteter, som Rigsrevisionen onsdag har kommet med.

Rigsrevisionen har kulegravet den undervisning, som universiteterne byder landets studerende, og dommen er hård:

På flere videregående uddannelser undervises der så lidt - helt ned til 3-5 timer om ugen - at Rigsrevisionen sætter spørgsmålstegn ved, om de studerende overhovedet kan siges reelt at tage en uddannelse.

Samtidig varetages undervisningen ofte slet ikke af forskere, og ifølge Rigsrevisionen bærer Morten Østergaards eget ministerium en del af ansvaret.

Men det bliver der gjort noget ved nu, forsikrer ministeren.

- Rigsrevisionens undersøgelse bekræfter det indtryk, jeg selv har fået i min første tid i ministeriet, nemlig at der er behov for et kvalitetsløft af vores universiteter i form af timetal og forskerplacering, siger Morten Østergaard.

- Det har jeg forlængst taget hul på, og derfor er jeg enig i rigsrevisionens konklusion om, at der indtil den nye regering kom til ikke fra politisk hold har været tilstrækkelig fokus på kvaliteten, siger uddannelsesministeren, der således sender aben videre til den tidligere regering.

Han understreger, at regeringen før sommerferien stillede krav til universiteterne om, at de fremover skal dokumentere timetal og forskerundervisning, før der falder penge ved kasse 1.

I kølvandet på Rigsrevisionens undersøgelse har flere universiteter da også lovet mindst 12 timers undervisning om ugen.

- Men det stopper ikke ved det. Der er behov for forbedringer, og universiteterne har ingen undskyldninger for ikke at løfte niveauet. Og vi vil sikre os, at man kan se, at det også vil kommer til at ske, siger Morten Østergaard.

Kan du garantere, at Rigsrevisionens anbefalinger vil blive fulgt?

- Det kan jeg garantere, siger ministeren.

/ritzau/