Mindre vold i tv

Nogle forældre bekymrer sig om det. Mange børn og voksne tiltrækkes af det – og så skaber det meget store indtægter. Og hvad er det? Svaret er: Vold i tv, film, computerspil og andre medier.

I mit arbejde hos KLF, Kirke & Medier møder jeg mennesker, som er bekymrede for deres ve og vel, fordi der er mere og mere vold i samfundet, og de spørger, om jeg ikke tror, at udviklingen skyldes, at folk ser medievold i for eksempel computerspil, film og for den sags skyld i tv-nyhederne. Jeg har ikke kunnet give et sikkert svar.

Nu har vi fået ny viden. 8. januar kunne man i dagspressen læse, at en ny undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet viser, at antallet af grove tilfælde af vold i Danmark ikke stiger, men falder. Medierne giver os dog indtryk af det modsatte.

Jeg ved ikke, om eksponering over for fiktiv vold også fører til øget frygt for reel vold, men jeg er overbevist om, at alle former for medievold påvirker os.