Mette F. fastholder: Selvvalgt uddannelse dur
Eksempelvis truckcertifikat og buskørerkort er kurser, som kan være vigtige for, at ledige kommer i job, og som er målrettet ufaglærte og faglærte.
Colourbox
Ni ud af ti ledige fik ikke gavn af deres seks ugers selvvalgt uddannelse, vurderer de. Spild af skattekroner, mener Venstre

Er det et udtryk for ansvarlig omgang med skattekroner at sende ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse, når ni ud af ti senere vurderer, at det ikke havde betydning på deres ansættelse?

Ja, mener Beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S). Vrøvl, lyder det fra Ulla Tørnæs (V).

Venstres arbejdsmarkedsordfører har bedt ministeren forholde sig til spørgsmålet, efter en evaluering af de seks ugers selvvalgt uddannelse, som ledige har ret til, for nylig modtog et skud for boven.

I en rapport fra Rambøll vurderer 92 procent ud af 514 deltagere, der senere kom i job, at de havde fået stillingen med eller uden de seks uger selvvalgt uddannelse i bagagen.

Minister: Medbestemmelse gir' bonus

Når Mette Frederiksen ser fornuften i den selvvalgte uddannelse, handler det om at have tillid til den ledige.

”Jeg har tillid til at ledige langt hen af vejen godt selv kender deres behov for hjælp og ved, hvad de har brug for for at komme i job. Derfor er jeg tilhænger af selvvalgt uddannelse til ledige,” skriver ministeren i sit svar.

Her lægger hun også vægt på, at det gavner den ledige at være med til at definere og forme ledighedsforløbet:

"Rambølls evaluering peger netop også på, at selvvalgt uddannelse har en myndiggørende effekt på den enkelte ledige, der dermed i højere grad selv tager ansvar for sin egen situation og for at komme tilbage i job."

Med disse svar står ministeren inde for at penge er givet fornuftigt ud, når ledige fortsat vælger seks ugers selvvalgt uddannelse.

Venstre: Spild af skattekroner

Men det svar køber Venstre ikke.

”Evalueringen viser lige præcis, at det ikke er den bedste anvendelse af skattekronerne. Seks ugers selvvalgt uddannelse ikke er den bedst mulige måde at uddanne ledige på, hvis man ønske at ledige skal i beskæftigelse,” siger Ulla Tørnæs.

”Det havde været mere ansvarligt at bruge skattekronerne mere målrettet. Jeg tror, at vi skal blive bedre til at screene ledige med henblik på at lave mere individuelle tiltag i forhold til uddannelse,” siger Ulla Tørnæs.

Screening af behov

Hun peger på, at valget af de seks ugers uddannelse i højere grad, end det er tilfældet i dag, skal lægges i hænderne på professionelle job-rådgivere. 

”Målet er at ledige skal i beskæftigelse. Har man for eksempel læse-stave-problemer, fordi man har haft en kedelig folkeskolegang. Jamen så er det da noget af det, man skal sætte ind overfor. Man kan stort set ikke være på det danske arbejdsmarked i dag, uden at man på den ene eller anden måde er nødt til at forhold sig til noget tekstlæsning,” siger Ulla Tørnæs.

Seks ugers selvvalgt

Ledige på dagpenge kan efter eget valg deltage i op til seks ugers selvvalgt uddannelse. Deltagelsen i ordningen skal finde sted inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første seks måneders sammenlagt ledighed for personer, der er under 25 år.