Mere sundhed for pengene, tak!

I Odense Kommunes udkast til en ny sundhedspolitik lægges der blandt andet op til at forbedre indsatsen vedrørende forebyggelse. Målet er for eksempel at reducere antallet af overvægtige ved at motivere et øget antal borgere til at spise sundt samt dyrke mere motion.

Kommunen vil derfor informere, holde kurser, sikre sunde madordninger samt sikre adgang til rent drikkevand. Ifølge planen primært for kommunens børn.

Jeg går ud fra, at planen også kommer til at omfatte ældre medborgere?

Ved at servere et ernæringsrigtigt måltid mad forebygges der mod en lang række livsstilssygdomme, samtidig med at der spares på udgifter til behandling.

Det er en rigtig god investering i sundhed til glæde for alle borgerne. En sund kost er tilberedt af friske råvarer, og kosten skal være fri for unødvendige tilsætningsstoffer. Væk med mad fremstillet af pulver, farvestoffer og smagsforstærkende stoffer. Begræns anvendelsen af nitritholdig mad, og server maden så frisk som muligt.

I kommunens institutioner bør der indføres en sundere og mere smagsfuld basiskost, bestående af økologiske mejeriprodukter, kornprodukter, kartofler, gulerødder og løg, og gerne således at kommunen samtidig motiverer lokale gartnere i Odense og omegn til at omlægge produktion til økologisk drift ved for eksempel at garantere køb af produkterne i omlægningsfasen.

Dette vil falde helt i tråd med kommunens pesticidfrie drift af grønne områder samt med borgmester Jan Boyes tidligere udtalelser vedrørende forebyggelse, hvor han blandt andet argumenterede for at ville gøre en indsats for fynske fødevarer.

Men det er naturligvis ikke kun Odense Kommune, der skal gøre en indsats omkring det forebyggende. Her skal alle være med.

Derfor bør kommunen henvende sig til de privatejede institutioner, foreninger m. v. og gøre opmærksom på, at de ved ansøgning om nyt kommunalt tilskud i 2008 skal forpligte sig til at indføre nye miljøforbedrende tiltag, som svarer til de standarder, kommunen selv skal indfri senest ved udgangen af 2007 (se blandt andet www.gronindkobsportal.dk).

De kommunale tilskud er indbetalt af borgerne, så det er vel ikke for meget at forlange, at midlerne også anvendes til gavn for et renere miljø? Nej vel!