Danmarks nye fattige - hvor skal de bo? Kommuner advarer: Flere bliver smidt ud af boligen, og vi kan IKKE hjælpe
De almene boligselskaber har allerede advaret om, at 14.000 kontanthjælpsmodtagere vil have svært ved at betale deres husleje under kontanthjælpsloftet. (Foto: Foto: Keld Navntoft / Scanpix)
Mange kommuner har ingen ledige billige boliger og kan ikke hjælpe de kontanthjælpsmodtagere, der får problemer med at betale huslejen, når de bliver ramt af kontanthjælpsloftet.

Kontanthjælpsloftet, som bliver endeligt vedtaget i dag af et flertal i Folketinget, vil medføre, at flere kontanthjælpsmodtagere ikke kan betale deres husleje og derfor bliver sat ud af deres bolig.

Sådan lyder vurdering fra over halvdelen af de kommuner, der har deltaget i en rundspørge, som Avisen.dk har lavet blandt chefer på socialområdet.

Samtidig tvivler kommunerne på, om de kan hjælpe kontanthjælpsmodtagerne med at finde en ny bolig, som de kan betale. De har simpelthen ikke ledige og billige boliger nok til alle.

- Vi kan være bekymrede for, at det kan blive en stor udfordring for os at finde boliger til kontanthjælpsmodtagerne, når de får så væsentlig en nedgang i deres rådighedsbeløb, siger Iben Skals, der er socialfaglig konsulent i Aalborg Kommune.

Det er ikke kun i de store byer med et højt huslejeniveau, at kontanthjælpsmodtagerne får problemer med at betale huslejen. 39 kommuner har svaret på rundspørgen. Af dem forventer 24 flere udsættelser, mens kun seks kommuner ikke forventer, at kontanthjælpsloftet vil få konsekvenser på den front.

Samtidig svarer over halvdelen af kommunerne, at borgere, der bliver sat ud af deres lejlighed som følge af kontanthjælpsloftet, ikke kan få anvist en billigere bolig af kommunen. For der er ikke boliger nok til at hjælpe alle, der kommer i den situation.

"Vi har en forpligtigelse til at hjælpe kommunens borgere, som ikke har en bolig eller bliver udsat af deres bolig. Men det bliver fremadrettet mere end svært at finde boliger til et huslejeniveau, som kontanthjælpsmodtagere vil kunne betale," skriver en af kommunerne i undersøgelsen.

Flere kommuner peger på, at der er en generel mangel på billige boliger, blandt andet fordi huslejen stiger, når boligselskaberne renoverer og lægger de små lejligheder sammen. 

Børn sat på gaden?

Kommunerne råder over hver fjerde lejlighed i de almene boliger, som de kan anvise borgere til. Men i over halvdelen af kommunerne er alle eller næste alle de lejligheder allerede i brug. Hver tredje kommune har ledige boliger, men de er for dyre til, at man kan betale dem på kontanthjælp.

Selvom det er de færreste kommuner, der kan hjælpe kontanthjælpsmodtagerne med at finde en billigere bolig, er de parat til at hjælpe på anden vis. I Allerød Kommune vil de gøre alt, hvad de kan, for at ingen familier bliver sat på gaden:

- Hvis der er børn, hjælper vi med at betale huslejen nu og her, så de kan blive i deres bolig. Og så hjælper vi med at administrere betalingen af huslejen fremover, forklarer Mette Thostrup, der er gruppeleder i Borgerservice i Allerød.

Hvis der ikke er udsigt til, at kontanthjælpsmodtagerens økonomi kommer til at ændre sig, så der bliver råd til huslejen, må han eller hun dog indstille sig på at flytte. Her vil nogle borgere selv kunne finde en billigere bolig, eksempelvis hvis de har været skrevet op i en boligforening i mange år. 

- Men vi har ikke mulighed for at tilbyde en billigere bolig, for der er så mange på ventelisten i forvejen. Så hvis de ikke selv kan finde noget billigere, kan de blive nødt til at flytte til en anden kommune, siger Mette Thostrup.

Særlig procedure for børnefamilier i knibe

I Aalborg Kommune er de også ekstra opmærksomme på børnefamilier, som er i risiko for at blive sat ud af deres lejlighed.

- Vi har en klar procedure for, hvem og hvordan vi skal handle, når familier med børn er i risiko for en udsættelse. Og den vil naturligvis stadig være gældende også efter de nye regler, siger Iben Skals fra Aalborg Kommune.

- Så hvis vi får besked fra Fogeden om, at der er børn på adressen, så er reglen den, at vi finder en midlertidig løsning, indtil det er muligt at finde en billigere bolig til familien.

Af de 39 kommuner er det kun otte, der har svaret, at kontanthjælpsmodtageren vil få anvist en anden bolig, hvis han eller hun bliver smidt ud på grund af kontanthjælpsloftet.

Ballerup er en af de kommuner, der har svaret, at de ikke har billigere boliger nok til at hjælpe alle de kontanthjælpsmodtagere, der bliver sat ud af deres lejlighed som følge af reformen.

- Men der er et stort politisk fokus på, hvad vi kan gøre for de her mennesker, både i forhold til at få dem i job og for at sikre, at de ikke bliver sat ud af deres lejlighed, blandt andet i form af gældsrådgivning og budgetlægning, siger ydelseschef Claus Mercebach.

Om undersøgelsen

Spørgsmålene er sendt ud til cheferne på lokalområdet i alle landets 98 kommuner. 39 kommuner har svaret.

De blev spurgt: "Hvilken betydning vurderer du, at kontanthjælpsloftet vil få for antallet af borgere på kontanthjælp, der bliver sat ud af deres lejlighed, fordi de ikke kan betale husleje, i jeres kommune?"

Flere udsættelser: 61 procent

Færre udsættelser: 0 procent

Ingen betydning: 15 procent

Ved ikke: 23 procent

"Hvis en borger bliver sat ud af sin lejlighed som følge af kontanthjælpsloftet, vil borgeren så få anvist en billiger bolig i henhold til den boligsociale anvisning?"

Nej, vi har ikke boliger nok til at hjælpe alle, der kommer i den situation: 54 procent

Nej, det er ikke nok til at leve op til vores boligsociale kriterier: 6 procent

Ja, hvis borgeren ikke selv kan finde et andet sted at flytte hen: 15 procent

Ja, men kun hvis borgeren har børn: 9 procent

Ved ikke: 15 procent

via Listen To News