Fagbevægelsens nye flagskib har fået et navn
Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation FH. Foto: Gitte Redder, Avisen.dk
Fagbevægelsens nye flagskib kommer til at hedde Fagbevægelsens Hovedorganisation. Lizette Risgaard bliver en slags statsminister for FH, mens Bente Sorgenfrey bliver udenrigsminister. Også ressortområder for de fem næstformænd er nu på plads.

Når champagnepropperne springer nytårsaften, og 2018 bliver til 2019, får 1,4 millioner danske lønmodtagere en helt ny hovedorganisation. Tirsdag 1. januar 2019 smelter LO og FTF sammen til Fagbevægelsens Hovedorganisation FH.

Den historiske fusion mellem 80 faglige organisationer har været undervejs i fem år, og der har været mange sten på vejen.

Og først fredag formiddag på et hovedbestyrelsesmøde er de sidste hængepartier som nyt navn, politiske ansvarsområder for organisationens seks næstformænd samt de politiske indsatsområder faldet på plads.

- Jeg er rigtig glad for det nye navn. Det signalerer, at lønmodtagerne fra januar 2019 får en ny stærk hovedorganisation med  sammenhold på tværs af faggrænser og det offentlige og private arbejdsmarked, siger Lizette Risgaard. 

Den nye hovedorganisation kan slet ikke undgå at få en stærkere stemme.
Lizette Risgaard, LO-formand.

LO-formanden fremhæver, at den nye hovedorganisation sikrer en øget faglig styrke og samtidig bygger videre på fagbevægelsens stolte historie og traditioner.

- Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab kan ikke hedde andet end Fagbevægelsens Hovedorganisation, fastslår Lizette Risgaard.

Det vrimler med vigtige argumenter for at danne den nye hovedorganisation, fremhæver hun.

- Fagbevægelsen styrker sin indflydelse. Den nye hovedorganisation kan slet ikke undgå at få en stærkere stemme, når vi bliver fælles talerør for mere end 80 faglige organisationer og 1,4 millioner lønmodtagere på tværs af den private og offentlige sektor, siger Lizette Risgaard.

Mere power 

Til det sidste var der dramatik omkring valget af forkortelse for den nye hovedorganisation. Skulle det være HO eller FH? Men i en afstemning blandt de 66 medlemmer af hovedbestyrelsen løb FH med sejren. 

Forstå megafusionen på to minutter

LO - Landsorganisationen i Danmark - er en paraplyorganisation i fagbevægelsen med 18 fagforbund med ialt en million medlemmer. Blandt andre håndværkere, industriarbejdere, butiksansatte, laboranter, fodboldspillere og sosu'er. 

FTF - indtil 2006 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - er ligesom LO en paraplyorganisation. Her er cirka 70 faglige organisationer med ialt 450.000 medlemmer - blandt andre sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, politifolk og bankrådgivere - hører under FTF. 

I 2015 besluttede LO og FTF's kongresser at afklare henholdsvis mission og visioner plus det politiske og økonomiske grundlag for en eventuel ny hovedorganisation. 

På ekstraordinære kongresser 13. april 2018 besluttede et flertal i både LO og FTF at sige ja til fusionen. 

Målet med at skabe en ny mega-organisation er at stå stærkere over for både arbejdsgivere og politikere. Og at bruge ressourcerne mere effektivt set i lyset af, at flere forbund taber medlemmer.

Fagbevægelsens Hovedorganisation flytter ind i LO's hus på Islands Brygge i København per 1. januar 2019. 

Den tæller 80 faglige organisationer og 1,4 millioner medlemmer.

Lizette Risgaard er formand og Bente Sorgenfrey næstformand for den nye hovedorganisation.

I hovedbestyrelsen sidder forbundsformænd fra blandt andet 3F, HK, Dansk Metal, Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Lærerforening og FOA.   

 

UDVID

Også Bente Sorgenfrey fremhæver, at Fagbevægelsens Hovedorganisation bliver en uomgængelig politisk aktør både lokalt og på Christiansborg.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at fagbevægelsen får mere power. Det kan jeg mærke allerede nu, hvor der er både begejstring men også lidt bekymring rundt omkring hos nogle arbejdsgivere for, at den indflydelse som vi tidligere har haft bliver forstærket i den nye hovedorganisation, siger hun.

Nye teknologier, digitalisering og automatisering forandrer lige nu arbejdsmarkederne med stor hast, og det kræver også en stærk hovedorganisation til at insistere på, at lønmodtagernes kompetencer følger med, fastslår FTF-formanden.

Sund fornuft

- Det er simpelt hen sund fornuft at samle vores viden i stedet for at køre i to parallelle søjler. Det skaber synergi og er til gavn for de organisationer, som er medlem af vores nye faglige hovedorganisation, siger hun.  

Derudover fremhæver Bente Sorgenfrey, at der i den grad er brug for, at fagbevægelsen samler og koordinerer lønmodtagernes kræfter i det fælles aftalesystem og sikrer, at overenskomstforhandlinger og aftaler vedbliver at være den vigtigste magtakse på det danske arbejdsmarked.

Fordeling af ministerposter på plads 

Den nye hovedorganisation har seks næstformænd, som får hver deres politiske ansvarsområde. Også fordelingen af de såkaldte ministerposter er nu offentliggjort.   

Bente Sorgenfrey: Det internationale område. EU og samarbejdet med international fagbevægelse.

Ejner K. Holst: Beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik.

Nanna Højlund: Uddannelse og Fagbevægelsens interne uddannelser, FIU.

Majbritt Berlau: Socialpolitik, familie- og ligestilling samt udviklingen af den offentlige sektor.

Morten Skov Christiansen: Arbejdsmiljø, organisering, ungdomsarbejde og det lokale arbejde.  

Arne Grevsen: Arbejdsret og overenskomster.

Fredag den 13. april 2018 blev der holdt stiftende kongres i den nye hovedorganisation i Odense. Forud havde et flertal af delegerede på både LO's og FTF's kongresser stemt for at opløse sig selv og sige ja til ægteskab fra 1.januar 2019. Her er der klapsalver til Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau/Scanpix.

Syv indsatsområder

Toppen i Fagbevægelsens Hovedorganisation har også bekræftet, hvilke syv indsatsområder man skal kaste energi og ressourcer ind i.  

Fremtidens velfærdssamfund.

Vækst og beskæftigelse.

Viden, uddannelse og udvikling.

Arbejdsliv og ligestilling, herunder arbejdsmiljø.

EU og det internationale samarbejde.

Ansættelsesret og overenskomster.

Organisationsudvikling i en ny tid.

Seks afdelingschefer udpeget

Lizette Risgaards højre hånd bliver Michael Jacobsen, der bliver chef for ledelsessekretariatet, mens Rasmus Østrup Møller bliver chef for administrationsafdelingen. Derudover er der udpeget fem afdelingsledere. Fra FTF kommer Helle Hjort Benz som leder for »EU og international«, mens projektleder Grete Tarpgaard skal stå i spidsen for »Arbejdsliv og ligestilling«.

Fra LO bliver fagretslig koordinator og advokat Peter Nisbeth chef for »Ansættelsesret og overenskomster«, mens nuværende organisationskoordinator Lisa Schmidt skal styre afdelingen for »Organisationsudvikling«. LO’s cheføkonom Allan Lyngsø Madsen bliver chef for »Politik og Analyse«.

Fyringsrunde på vej i LO

I forbindelse med fusionen skal der spares, hvilket betyder, at både FTF og LO skal sige farvel til medarbejdere. I FTF har flere medarbejdere søgt om frivillig fratrædelse, og dermed har organisationen ikke været ude i fyringer.

Så nemt slipper LO ikke. Mandag den 10. december vil der være et ukendt antal afskedigelser blandt de cirka 100 LO-ansatte.      

Fusionen mellem LO og FTF har ikke været uden dramatik. Siden beslutningen om at arbejde hen imod en sammenlægning blev vedtaget tilbage i 2015, har der været adskillige bump på vejen frem til den endelige afstemning på to ekstraordinære kongresser 13. april 2018.

Blandt andet var det store og toneangivende LO-forbund 3F helt frem til sidste time lunkne ved fusionen, ligesom en række mindre håndværkerforbund som Blik og Rør samt Malerforbundet også var erklærede modstandere.

Ikke fryd og gammen i FTF

Heller ikke hos FTF-forbundene har alt været fryd og gammen op til det nye ægteskab.

En række fagforbund anført af Finansforbundet kæmpede til det sidste for at få FTF til at stemme nej til fusionen. Da det ikke lykkedes, tog Finansforbundet sammen med en stribe mindre forbund konsekvensen og gav den nye fusion en kold skulder. Med det resultat at otte organisationer med 48.000 medlemmer har sagt farvel til FTF for at stå udenfor hovedorganisationerne eller bejle til Akademikerne.

Økonomisk betyder det, at Fagbevægelsens Hovedorganisation får cirka syv millioner kroner mindre om året i medlemskontingent. 

Bente Sorgenfrey ærgrer sig over, at otte organisationer ikke vil være med i det nye ægteskab. Og hun pointerer, at de altid er velkomne tilbage.   

-Jeg håber, at nogle af dem ombestemmer sig, når de opdager, at den nye fælles hovedorganisation faktisk giver god mening, siger hun og kalder det specielt ærgerligt, at nogle af de faglige organisationer bliver gule, fordi de ikke bliver medlemmer af Akademikerne.

Forstå megafusionen på to minutter

LO - Landsorganisationen i Danmark - er en paraplyorganisation i fagbevægelsen med 18 fagforbund med ialt en million medlemmer. Blandt andre håndværkere, industriarbejdere, butiksansatte, laboranter, fodboldspillere og sosu'er. 

FTF - indtil 2006 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - er ligesom LO en paraplyorganisation. Her er cirka 70 faglige organisationer med ialt 450.000 medlemmer - blandt andre sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, politifolk og bankrådgivere - hører under FTF. 

I 2015 besluttede LO og FTF's kongresser at afklare henholdsvis mission og visioner plus det politiske og økonomiske grundlag for en eventuel ny hovedorganisation. 

På ekstraordinære kongresser 13. april 2018 besluttede et flertal i både LO og FTF at sige ja til fusionen. 

Målet med at skabe en ny mega-organisation er at stå stærkere over for både arbejdsgivere og politikere. Og at bruge ressourcerne mere effektivt set i lyset af, at flere forbund taber medlemmer.

Fagbevægelsens Hovedorganisation flytter ind i LO's hus på Islands Brygge i København per 1. januar 2019. 

Den tæller 80 faglige organisationer og 1,4 millioner medlemmer.

Lizette Risgaard er formand og Bente Sorgenfrey næstformand for den nye hovedorganisation.

I hovedbestyrelsen sidder forbundsformænd fra blandt andet 3F, HK, Dansk Metal, Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Lærerforening og FOA.   

 

via Listen To News