Forhadte kort blev til med kommuners hjælp
Optegnelserne over åer og grøfter i det danske landskab bliver ikke bedre med de data, der er tilgængelige. Foto: Colourbox
NaturErhvervstyrelsen erkender, at randzonekort ikke er perfekte. Men de er det bedste, der findes.

NaturErhvervstyrelsen er godt klar over, at de randzonekort, der skal hjælpe landmændene med at udpege randzoner på deres marker, ikke er helt perfekte. Men materialet er det bedste, der findes på markedet.

Det siger kontroldirektør Anders Munk Jensen fra NaturErhvervstyrelsen, efter at nordjyske kommuner og landmænd har kritiseret kortene for at være fyldt med fejl og unøjagtigheder.

- Materialet bygger på kommunernes egne vandløbskort, kombineret med en statslig kvalitetssikring fra Kort og Matrikelstyrelsen. Det er det bedste kortmateriale, der findes på markedet, siger Anders Munk Jensen.

Alle kommuner på nær otte har indberettet deres data til det såkaldte FOT Danmark Samarbejde, der er et fælles offentligt geografisk administrationsgrundlag.

Både Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune, der lørdag over for DR Nordjylland kritiserer kortene for at være fyldt med fejl, er med i FOT Danmark Samarbejdet.

Jammerbugt Kommune har fået 150 henvendelser fra landmænd om fejl i kortene og i Hjørring Kommune har man fået 184 henvendelser.

Teamleder Henrik Damsgaard fra Plan og Miljøkontoret i Jammerbugt Kommuner siger til DR Nordjylland, at han er overrasket over antallet af fejl på kortene.

Men Aners Munk Jensen afviser, at der er et problem:

- Kortene er alene vejledende, og de har en kvalitet, som gør, at de fuldt er anvendelige til formålet, siger Anders Munk Jensen.

Er landmændene i tvivl om et givet vandløb er omfattet af vandløbsloven eller ej, skal landmanden kontakte kommunen, der er vandløbsmyndighed.

Landbrugsorganisationerne har længe beklaget sig over mange fejl på kortene.

Chefkonsulent Jørgen Evald Jensen fra Agrinord i Aalborg undrer sig over, at man lægger noget frem, der er så ufuldstændigt.

- Det er ikke overraskende. Men man kan undre sig over, at man som offentlig myndighed lægger noget frem, som er så ufuldstændigt og forkert, siger han til DR Nordjylland.