FOA-Dennis til Ziegler: I pisser sosu’erne op og ned ad ryggen
FOA-formand Dennis Kristensen skyder med skarpt mod KL's chefforhandler Michael Ziegler. Foto: Torkil Adsersen/Ritzau Scanpix
De kommunale arbejdsgivere vil ikke længere garantere en særlig pulje på 500 millioner kroner til sosu´er og sygeplejersker efter sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne. Formanden for FOA, Dennis Kristensen, er stiktosset. Ziegler afviser kritikken.

Det var med stor begejstring, at de kommunale arbejdsgivere og sosu'ernes faglige organisation, FOA, i januar præsenterede det første delresultat af overenskomstforhandlingerne. 

Kommunernes Landsforening havde lagt 500 millioner kroner på bordet til ekstraordinære lønstigninger til sosu-medarbejdere og sygeplejersker. De ekstra penge skulle gøre det lettere at rekruttere det nødvendige antal medarbejdere til sundheds- og ældreområdet, lod KLs topforhandler, Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler, forstå.

- Det her er ét redskab, som vil kunne bidrage at gøre det mere attraktivt at vælge de her fag, sagde Michael Ziegler til Avisen.dk. 

FOA-formand Dennis Kristensen betegnede aftalen som 'et gennembrud.'

Læs om rekrutteringspuljen her.

I dag er rekrutteringspuljen imidlertid ikke længere sikker. De kommunale arbejdsgivere vil ikke garantere, at aftalen overlever forhandlingerne, der nu foregår i Forligsinstitutionen. Dét fremgår af et brev, som KL har sendt til landets borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, og dét er baggrunden for, at FOA-formand Dennis Kristensen nu erklærer, at al snakken om de 500 millioner kroner var 'fup og fiduser.'

- Det har aldrig været KLs mening, at de penge skulle lande på sosu’ernes og sygeplejerskernes lønkonti, skriver Dennis Kristensen i sin 'overenskomstdagbog' på Facebook.

- Michael Ziegler og Steen Christiansen (borgmester i Albertslund og KL-forhandler, red.) pisser sosu’erne op og ned ad ryggen, skriver FOA-formanden også.

Det hårde udfald kommer, efter at KLs formand, Kalundborgs borgmester, Martin Damm, og næstformand, Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, i brevet til kommunerne skriver, at det nu er 'usikkert, om rekrutteringspuljen overlever og i hvilken form.'  

Rekrutteringspuljen med de 500 millioner kroner 'er blevet positivt modtaget af organisationenerne,' skriver KL-toppen i brevet. Men fordi der ikke er opnået enighed om overenskomstens økonomiske ramme, er der nu ifølge KL tvivl om puljens skæbne. 

Dennis Kristensen giver i overenskomstdagbogen sin version af, hvad han ser som KLs motiv til at foreslå millionpuljen. Det handlede om at slå en kile ind i lønmodtagernes sammenhold på tværs af de faglige organisationer, fordi pengene var øremærket sosu'er og sygeplejersker.  

- KL foreslog kun puljen for at trække FOA og Dansk Sygeplejeråd ud af solidaritets-pagten med alle de øvrige medlemsorganisationer i Forhandlingsfællesskabet (fællesskab for de kommunalt og regionalt ansatte, red.). FOA skulle være hovedmodtager af puljen, og FOA har haft en central rolle i skabelsen af solidaritets-pagten, skriver Dennis Kristensen i sin overenskomstdagbog. 

Og tilføjer: 

- Når de to KL-forhandlere borgmestrene Michael Ziegler og Steen Christiansen med begejstring talte om sosu’ernes uundværlighed, så tårerne nærmest piblede frem, så var det et rent bestikkelsesforsøg.

Overfor Avisen.dk afviser KLs topforhandler, Michael Ziegler, FOA-formandens teorier. Når KL ikke længere vil garantere puljens overlevelse, er det ifølge Ziegler, fordi overenskomstforhandlingerne nu foregår i Forligsinstitutionen, hvor der kan komme andre krav på bordet, som der skal findes penge til. Arbejdsgivernes krav om million-puljen var gældende frem til 28. februar, hvor en ny overenskomst ifølge den oprindelige køreplan skulle være på plads, pointerer Ziegler.

- Nu er der også en lærer-dagsorden, der er et krav om betalt spisepause og andre ting, som kan forskubbe billedet. Vi går nu ind i et forløb, hvor det hele er meget mere ukontrollabelt end ved vores eget forhandlingsbord. Det har ikke noget at gøre med, at vi vil pisse nogen op og ned af ryggen elle straffe nogen, siger Michael Ziegler.

I kunne have skrevet i brevet til borgmestrene, at I vil kæmpe for, at rekrutteringspuljen overlever?

- Sagt med både et glimt i øjet og med alvor i stemmen, så er der en tendens til, at når de faglige organisationer skriver til deres medlemmer, så er der nogle artigheder, som vi skal lægge ører til og finde os i. Når vi så skriver til vores bagland, så skal vi diskutere og debattere med de faglige organisationer, om vi nu må skrive sådan. Så kan vi altså ikke spille. Vi vælger at betone det, som vi synes, er vigtigt. Det spørger vi ikke Dennis Kristensen om lov til, siger Michael Ziegler.

Håber du, at rekrutteringspuljen overlever?

- Ja, selvfølgelig håber jeg, at den overlever. Hvis vi skal løse rekrutterings-udfordringerne, er puljen et bidrag, siger Michael Ziegler.  

Forhandlingerne om de kommunalt ansattes overenskomst er overgået til Forligsinstitutionen. Her er det forligsmand Mette Christensens opgave at mægle og i den forbindelse vurdere, i hvilket omfang 'delresultater' fra tidligere drøftelser kan indgå.

Dennis Kristensen sætter sin lid til, at forligsmanden vil tage puljen med:  

- Heldigvis fik jeg sagt til Michael Ziegler, inden denne tilståelse på skrift kom frem, at jeg ikke - uanset KLs verdensbillede - kan se for mig, at forligsmanden i den sidste ende vil kunne fremsætte et mæglingsforslag uden rekrutteringspuljen, skriver Dennis Kristensen i sin overenskomstdagbog.