Fusion i fagbevægelsen FOA-Dennis om splittelse: Vi skyder os selv i foden, hvis vi siger nej til fusion
Det er ikke et godt udgangspunkt for en fusion med FTF, hvis nogle forbund er modstandere, men det har stået klart fra starten, at vi næppe ville få 18 LO-forbund til at vende tommelfingeren op, siger FOA-formand Dennis Kristensen. Foto: Torkil Adsersen, Scanpix.
Spænding om superfusion mellem LO og FTF udløses tidligst på mandag. LO-familien stadig uenig om en fusion. FOA-formand advarer om, at LO kan blive svækket og miste indflydelse, hvis man siger nej.  

Føljetonen om at skabe en ny faglig sværvægter i Danmark fortsætter og udvikler sig dag for dag til en sand gyser.

LO’s daglige ledelse holdt onsdag møde for at finde fælles fodslag op til et afgørende møde mandag 11. december. Her skal LO-toppen og FTF-toppen beslutte, om man vil arbejde videre hen imod en fælles hovedorganisation for halvanden million sygeplejersker, sosuer, smede og industriarbejdere eller gå hver til sit.

Men der mangler stadig papirarbejde, inden der ligger et endeligt beslutningsgrundlag at tage stilling til. Derfor ligger der endnu ikke en samlet indstilling fra LO’s daglige ledelse.

FOA-formand Dennis Kristensen pointerer, at LO-mødet onsdag afspejlede, at der stadig er vidt forskellige vurderinger af, om man skal fusionere eller ej.

- Nogle forbund mener, at det er en god idé og andre en skidt idé. Men vi har ikke idag rakt armene i vejret om, hvorvidt vi skal anbefale eller ikke anbefale en sammenlægning, siger han.

Betænkeligheder i nogle forbund 

Det bliver på mandag til fællesmødet med LO-formand Lizette Risgaard og FTF-formand Bente Sorgenfrey for bordenden, at der skal afgives en fælles indstilling.  

- Der skulle gerne ende med at være et samlet forslag om økonomi, arbejdsgrundlag og vedtægter, som de to hovedorganisationer skal tage stilling til, siger Dennis Kristensen.

Flere LO-forbund er modstandere af fusionen. Blandt andet ’Blik og Rør’ samt Dansk El-Forbund. Hvor tror du, det ender henne?

- Der er ikke tvivl om, at der både har været tilslutning og skepsis i LO i forhold til at lægge de to organisationer sammen. Min vurdering er, at det nok nogenlunde ser ligesådan ud i dag, som da vi startede op. Nogle forbund er i varierende grader betænkelige, og nogle forbund synes, at fusion er en god idé. FOA hører til dem, der synes, at det er en god idé, siger han.

Udover FOA er HK også erklæret tilhænger af at lægge LO og FTF sammen. Udover elektrikerne og blikkenslagernes to forbund har 3F også udtrykt betænkeligheder.  

Hvad bliver konsekvensen, hvis man vedtager en fusion, men langt fra alle 18 LO-forbund går helhjertet ind i en ny hovedorganisation?

- Det er selvfølgelig aldrig et godt udgangspunkt for fusioner, hvis nogle er modstandere. På den anden side har det stået klart fra starten af, at vi ikke ville kunne ende i en situation, hvor samtlige 18 LO-forbund sagde 'Yes' og vendte tommelfingeren op uden betænkeligheder, siger Dennis Kristensen.

Forspilder en historisk chance 

Bliver der et flertal for en fusion, håber Dennis Kristensen, at de skeptiske forbund efter en periode vil få dokumenteret i praksis, at den nye superorganisation har muskler og styrke.

Hvordan vil du have det, hvis fusionen falder til jorden?

- Hvis det ender med, at vi enten ikke har et flertal for det i LO, eller ikke har et tilstrækkeligt stort flertal i LO til at gennemføre det, vil jeg synes, at vi forspilder en historisk chance for at samle kræfterne i en hovedorganisation. Der er jo ingen tvivl om, at LO’s medlemstal ikke har haft det godt i en årrække, mens FTFs har det bedre, siger Dennis Kristensen. 

Han henviser til, at der i disse år sker en forskydning på arbejdsmarkedet fra ufaglærte og kortuddannede til mellemlange og videregående uddannelser.

Hovedbestyrelsesmøde 9. februar 

- Det her er en nødvendig beslutning, for ellers vil vi være et svækket LO, som vil opleve, at vi de næste årtier vil få sværere ved at fastholde vores førende position på arbejdsmarkedet, samtidig med at FTF sandsynligvis vil have et voksende medlemstal med større indflydelse. Jeg synes i virkeligheden, at vi skyder os selv i foden, hvis vi ikke griber den her chance og slår til, fastslår FOA-formanden.

Hvis både LO-toppen og FTF-toppen på mandag er færdige med et beslutningsgrundlag og nikker til at arbejde videre hen mod en fusion, vil LO’s hovedbestyrelse på et møde 9. februar skulle diskutere fusionen og indkalde til ekstraordinær kongres.  

Bliver fusionen vedtaget med flertal både på en FTF- og LO-kongres, skal den nye hovedorganisation træde i kraft 1. januar 2019.

Avisen.dk har forsøgt at få kommentarer fra andre medlemmer af LO's daglige ledelse, men de har ingen kommentarer før mødet i LO- og FTF's styregruppe på mandag.