Fleksibel arbejdstid afhjælper ikke stress og nedslidning
BLOG - Det er positivt, hvis forsøgene med fleksibel arbejdstid indebærer, at medarbejderne reelt får større indflydelse på arbejdstiden. Men de rammer, der lægges op til, er for snævre, det skal ske inden for samme økonomi som nu.
Blog

Af Finn Sørensen
Se alle blogindlæg

Om Finn Sørensen

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

I FLERE KOMMUNER diskuteres der forsøg med fleksibel arbejdstid. Ideen er, at de ansatte skal have mulighed for at gå op eller ned i tid, som de ønsker det.

Det er positivt, hvis forsøgene indebærer at medarbejderne reelt får større indflydelse på arbejdstiden. Men de rammer, der lægges op til, er for snævre, det skal ske inden for samme økonomi som nu.

DERMED kan alle medarbejdere heller ikke få, hvad de ønsker. Hvis nogle benytter sig af retten til at gå op i tid, så skal andre gå ned i tid.

Det kan medføre et pres på nogle kolleger for at gå ned i tid, et pres der kan komme fra både ledelsen og fra kolleger, som meget gerne vil arbejde mere.

DERFOR BØR FORSØGENE ikke sættes i gang i de enkelte afdelinger eller teams, førend de er godkendt gennem en kollektiv beslutning blandt de ansatte i afdelingen/teamet. Det berører jo alles arbejdsdag, hvis nogen går op eller ned i tid.

Den enkelte medarbejder skal beskyttes. Ingen skal sidde og forhandle det alene med en ledelsesperson. Tillidsrepræsentanten skal med, og aftalen skal godkendes af denne.

RAMMERNE for sådanne forsøg aftales med de faglige organisationer og i respekt for den kollektive overenskomst, hvilket også er blevet understreget i Københavns Kommunes beslutning.

Forsøgene med fleksibel arbejdstid er med til at sætte spørgsmålet om arbejdstiden på dagsordenen.

Men de løser ikke det grundlæggende problem, at store grupper af offentligt ansatte er tvunget ned i tid, og at de har alt for travlt, med stress og nedslidning til følge.

FORSØGENE INDEBÆRER, at de ansatte selv skal betale for arbejdstidsforkortelsen. Det bliver nok ikke den enlige mor i lavtlønnet sosu-job, der benytter sig af det. Det er heller ingen god løsning på en stram økonomi, at arbejde mere.

Fleksibel arbejdstid bliver kun en løsning for de få, det løser ikke det generelle problem med et alt for stresset arbejdsliv, og manglende tid til familien. Det kræver en generel forkortelse af arbejdstid og mindre arbejde for den enkelte. Noget tyder på, at et flertal er enige i det. Ifølge en undersøgelse som Gallup har lavet for Enhedslisten er 52 % helt eller delvis enig i, at 30 timer uden lønnedgang er en god idé.

DERFOR vil Enhedslisten arbejde for, at kommunerne iværksætter forsøg med 30 timers arbejdsuge uden lønnedgang, og med fuld personalekompensation. Der er rigtig gode erfaringer fra Sverige at bygge på. På et svensk plejehjem i Göteborg har det ført til bedre arbejdsmiljø, mindre sygefravær, gladere medarbejdere og mere tilfredse beboere.

Det er selvfølgelig ikke gratis. Det koster, at skabe bedre arbejdsmiljø og højne kvaliteten i den offentlige sektor. Men det betaler sig på langt sigt, det er en god investering. Og hvis der er noget den offentlige sektor har brug for i disse år, så er det investeringer i fremtiden.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.