FAKTA: Sådan straffes brud på indrejseforbud i dag
Minimumstraf for brud på indrejseforbud er 10 dages fængsel. I princippet kan det koste op til tre år.

Antallet af udviste udlændinge, der bryder deres indrejseforbud i Danmark, stiger. Politikerne kræver højere straf. Se her, hvordan praksis er i dag:

* Brud på indrejseforbud hører under Udlændingelovens § 59 b, som lyder "Med bøde eller fængsel indtil tre år straffes den udlænding, der indrejser her i landet i strid med et indrejseforbud eller et tilhold meddelt i henhold til tidligere udlændingelove".

* Retspraksis er dog, at brud på indrejseforbud får langt kortere fængselsstraffe.

* Som udgangspunkt skal førstegangstilfælde give 10-60 dages fængsel. I praksis er straffen typisk 20 dages fængsel.

* Hvis der er formildende omstændigheder, kan det dog ende med en bøde på minimum 5000 kroner.

* Anden gang, indrejseforbuddet overtrædes, skal det koste mellem to og fire måneder i fængsel. I praksis er straffen typisk to måneders fængsel.

* Tredje gang, indrejseforbuddet overtrædes, hedder det, at skal koste mere end fire måneders fængsel. Her er praksis typisk fire måneders fængsel.

* Senest blev strafferammen for brud på indrejseforbud forhøjet i 2011, hvor den maksimale straf blev sat op fra to til tre år.

Kilder: Anklagemyndigheden.dk

/ritzau/