FAKTA: Sådan er spillereglerne i den danske model
Arbejdstagere og arbejdsgivere skal så vidt muligt selv aftale løn- og arbejdsvilkår i den danske model.

De kommunale forhandlere i Forligsinstitutionen er mandag morgen gået hjem uden en aftale efter næsten et døgns forhandlinger.

Dermed er en storkonflikt mellem det offentlige og de offentlige ansatte kommet tættere på. Intet mindre end den danske model står på spil, har flere aktører sagt.

Her kan du læse om, hvad man forstår ved den danske model.

* Den danske model bygger på Septemberforliget fra 1899, hvor Dansk Arbejdsgiverforening og det, der i dag er LO, indgik et forlig om, hvordan spillereglerne på det danske arbejdsmarked skulle være.

* Den danske model er karakteriseret ved en høj overenskomstdækning. Det gælder både arbejdstagere, der er organiseret i fagforeninger, og arbejdsgivere, der er organiseret i arbejdsgiverorganisationer.

* Den danske model for arbejdsmarkedet betyder, at det er op til lønmodtagere og arbejdsgivere at forhandle sig frem til kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

* Politikerne skal kun blande sig, hvis forhandlingerne mellem parterne er kørt fuldstændig fast.

* Eksempelvis greb den daværende regering i 2013 ind i en igangværende lockout på lærerområdet.

Kilder: Ritzau, Beskæftigelsesministeriet, FOA.

/ritzau/