FAKTA: Limfjorden krydses hver dag af 120.000 biler

Aalborg Kommune er klar til at finde millioner fra dækningsafgift som medfinansiering af ny fjordforbindelse.

Aalborg Kommune tilbyder staten 600 millioner kroner som medfinansiering af en tredje forbindelse over Limfjorden.

Kommunen henviser til stigende biltrafik over fjorden. De to nuværende vejforbindelser via en tunnel og en bro over Limfjorden er ikke tilstrækkelige, lyder det.

Læs om de trafikale udfordringer over Limfjorden her.

* 120.000 biler krydser hver dag Limfjorden. Specielt i myldretiden er trafikafviklingen gennem Limfjordstunnelen langsom og sårbar i tilfælde af trafikulykker.

* Beregninger viser, at en ny forbindelse kan spare 1,7 millioner rejsetimer.

* Kommunen vil finde 600 millioner kroner fra den såkaldte erhvervsdækningsafgift som tilskud til etablering af den tredje forbindelse over fjorden.

* Den samlede anlægsudgift for en ny Limfjordsforbindelse via Egholm skønnes at være 6,2 milliarder kroner.

* Et bredt flertal i byrådet står bag planen, som også bakkes op af Dansk Industri Aalborg og LO Aalborg samt den erhvervspolitiske organisation Erhverv Norddanmark.

* Vejdirektoratet har sagt god for vejføringen for en ny fast forbindelse, og kommunen er begyndt at ekspropriere jord til formålet.

Kilde: Aalborg Kommune.

/ritzau/