FAKTA: Det danske olie- og gaseventyr gennem årene

Ved Dan-feltet i Nordsøen er der blevet produceret olie siden 1972. (Foto: Foto: Claus Fisker/arkiv./Scanpix)

Siden begyndelsen har dansk olie- og gasproduktion koncentreret sig om Nordsøen. Nu stoppes boringer på land.

Med regeringens udmelding om at sætte en stopper for efterforskning efter olie og gas på land og i indre danske farvande bliver der skrevet et nyt kapitel i historien om det danske olie- og gaseventyr.

Her er en tidslinje:

* 1935: De første efterforskninger ved hjælp af dybdeboringer begynder.

* 1962: A.P. Møller får en 50-årig eneretsbevilling til efterforskning og produktion i Danmark. Dansk Undergrunds Consortium (DUC) dannes. Der var ikke de store forventninger om, at Danmark skulle blive et olieland.

* 1966: DUC rykker ud på havet og foretager sin første efterforskningsboring i Nordsøen. Året efter finder man olie i Kraka-feltet.

* 1972: Det danske olieeventyr starter for alvor. Produktionen fra Dan-feltet påbegyndes.

* 1976: Regeringen og A.P. Møller indgår en aftale, der blandt andet betyder, at staten, via Dansk Olie og Naturgas, får forkøbsret til gassen.

* 1984: Den første udbudsrunde finder sted, og interesserede selskaber kan byde på de blokke, undergrunden er inddelt i.

* 1997: Åben-dør-proceduren bliver etableret. Den betyder, at selskaber løbende kan søge om tilladelse til at bore og efterforske uden for det mest attraktive område Centralgraven i Nordsøen, hvor der fortsat er udbudsrunder.

I samme år bliver Danmark selvforsynende, da olie- og gasproduktionen nu overstiger det samlede danske forbrug. Danmark bliver nettoeksportør.

* 2005: Nordsøfonden oprettes ved lov. Nordsøfonden skal varetage statens deltagelse i alle nyere licenser.

* 2015: Franske Total borer efter skifergas i Nordjylland, men finder ikke forekomster af kommerciel betydning. Ingen andre af de 27 tilladelser givet ved åben-dør-proceduren har vist kommercielle forekomster uden for Nordsøen.

* 2017: Marts: Der indgås en ny aftale mellem regeringen og A.P. Møller - Mærsk om skat og genopbygning af Tyra-feltet.

August: A.P. Møller - Mærsk oplyser, at selskabet sælger Maersk Oil til franske Total for cirka 47 milliarder kroner.

* 2018: Regeringen vil sætte en stopper for åben-dør-proceduren og lukke ned for al efterforskning og indvinding af olie og gas på land og i indre danske farvande.

Kilder: Nordsøfonden og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

/ritzau/