FAKTA: 9000 bygninger i Danmark er fredet

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som freder bygninger. Styrelsen kan også ophæve fredningerne igen.

Kulturminister Mette Bock (V) vil ændre reglerne for fredede bygninger, så det bliver lettere at renovere og lave om indvendigt, hvis en bygnings indre ikke har nogen fredningsværdi.

Læs her om fredede bygninger:

* Der er cirka 9000 fredede bygninger i Danmark. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der freder bygninger og skal godkende alle ændringer. Styrelsen kan også ophæve fredninger igen.

* Enhver type bygning kan fredes. Men bygningen skal have så væsentlige arkitektoniske og/eller kulturhistoriske værdier, at den har betydning på nationalt niveau.

Det er altså svært at få en bygning fredet, og styrelsen gennemfører kun et lille antal fredningssager årligt.

* Normalt skal en bygning være mindst 50 år gammel for at kunne fredes. Yngre bygninger kan undtagelsesvis komme i betragtning, hvis de rummer helt specielle kvaliteter.

* En bygnings nærmeste omgivelser kan også blive en del af fredningen, hvis de udgør en væsentlig del af den samlede arkitektoniske eller kulturhistoriske helhed.

Det kan eksempelvis være en have, en allé eller belægningen på en gårdsplads.

* Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2010 kunnet frede såkaldt selvstændige landskabsarkitektoniske værker på linje med bygninger.

Der er foreløbig kun gennemført et lille antal sådanne fredninger. Det er eksempelvis De Geometriske Haver i Herning eller Parterrehaven i Tivoli.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.

/ritzau/