EL-profil: Syge og handicappede bliver mishandlet af systemet!
Enhedslistens Finn Sørensen langer ud efter blandt andet SF's Karsten Hønge, som han mener stikker landets syge borgere blår i øjnene.

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

REFORMEN AF førtidspension er stadig en grim spareøvelse, der rammer hårdt over for alvorligt syge og mennesker med handicap. Det ændrer forligspartiernes seneste ændring ikke på 

Mange alvorligt syge, der føler sig kørt over og nedværdiget af kommunen, har måske fået et lille håb, da de hørte nyheden om, at forligspartierne bag reformen af førtidspension nu var blevet enige om en "præcisering" af loven.

Det er ikke så mærkeligt, i betragtning af, at en af forligsparterne, Karten Hønge fra SF, gav udtryk for, at "borgernes retsstilling" styrkes ved "denne præcisering".

DET PASSER desværre ikke. Ændringen består i, at ressourceforløb fremover skal være relevante for udviklingen af borgerens arbejdsevne. Det er jo rart, at de indrømmer, at der har været mange irrelevante ressourceforløb. Men det rokker ikke ved det, som hele tiden har været problemet: Det skal være "helt åbenbart," at arbejdsevnen ikke kan udvikles, før der må tilkendes førtidspension.

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, så skal det som udgangspunkt dokumenteres gennem praktikker, ressourceforløb eller mini-fleksjob af helt ned til få minutters varighed om ugen. Men hvordan dokumenterer man, at arbejdsevnen ikke kan udvikles en gang i fremtiden?

MINISTERENS pressemeddelelse er da også mere ærlig: "Lovændringen udvider ikke retten til førtidspension". Det handler om at "en mindre andel førtidspensionister vil få en tidligere tilkendelse", fordi man regner med at kommunerne nu vil bruge den mulighed, der hele tiden har været i loven for at tilkende førtidspension i "særlige tilfælde", hvor det var "helt åbenbart", at arbejdsevnen ikke kunne udvikles.

Det er godt for de forsvindende få, der får glæde af det. Men nogen styrkelse af borgernes retsstilling er der ikke tale om.

Derfor kommer vi også fremover til at se forfærdelige eksempler på alvorligt syge, der presses ud i håbløse forløb, indtil kommunen føler sig overbevist om, at nu er det "helt åbenbart...".

Intet i forligspartiernes udspil forhindrer kommunerne i at fortsætte den praksis. Samtidig strammer flertallet på Christiansborg jerngrebet om kommunernes økonomi. Det presser kommunerne til at nære en grænseløs optimisme med hensyn til borgernes muligheder for at udvikle arbejdsevne.

DEN GODE nyhed er, at forligspartierne selv erkender, at de ikke er færdige med arbejdet. Jeg håber virkelig, de vil lytte til de mange faglige organisationer, der engagerer sig i denne sag. Jeg tænker på fagforeningerne bag "Værdig Reform", der foreslår at ved en arbejdsevne på 7 timer og derunder, skal du have et retskrav på førtidspension.

Ét ressourceforløb på max. 5 år må være nok til at afklare borgeren, og ydelsen på ressourceforløb skal være på niveau med sygedagpenge. Og jeg tænker på Socialrådgiverne, der bl. a. foreslår en "ventetidsgaranti" på 1 år for afklaring af syge kontanthjælpsmodtagere.

Når man ser på, hvor svært det har været for forligspartierne, at komme frem til den lille bitte ændring, så siger det sig selv, at der skal lægges et langt større pres på dem. Det skyldes ikke mindst, at de har bundet sig til at spare knap 2 mia. på førtidspension-fleksjob i 2020, og ca. 4 mia. på længere sigt. De sparemål står ved magt.

Men de skal skrottes, hvis vi vil gennemføre reelle forbedringer af borgernes retsstilling, og kunne se de mange alvorligt syge og handicappede i øjnene, som i dag bliver mishandlet af systemet - ja, jeg sagde mishandlet!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.