Ekspert om forældres valg: Det er en myte, at det er bedre for barnet
Der kan være mange grunde til, at det er den rigtige løsning for en familie at barnet starter tidligt i institution. Men det er en myte, at det er bedre for barnet at starte, før det bliver for bevidst om, at det skal undvære mor og far, siger børnepsykolog. (Foto: Arkivfoto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix)
Det er nemmere for forældre at sende familiens yngste så tidligt i vuggestue, at barnet ikke kan protestere, men det er ikke et godt valg, mener børnepsykolog.

I Danmark har nybagte forældre ret til at holde barsel i cirka et år. Alligevel vælger nogle forældre at sende barnet i vuggestue eller dagpleje, når barnet er ni måneder eller yngre.

Avisen.dk har i et spørgeskema spurgt 79 mødre til børn, der kom i institution, da de var mellem fem og ni måneder, om deres begrundelser for ikke at vente længere.

En af de forklaringer, der går igen, er at forældrene har hørt, at det er bedre for barnet at vænne sig til at være i institution, før barnet bliver for bevidst om, at det skal undvære mor og far.

En myte

Men den begrundelse er der ikke hold i, mener børnepsykolog John Aasted Halse, som er tidligere formand for Børns Vilkår og har fulgt daginstitutionsområdet i over 30 år.

- Det er en myte, at det er bedre for barnet at starte i en tidlig alder, fordi det ikke protesterer nær så meget. Jeg kan godt se, hvordan den er opstået, for det er klart nemmere for forældrene, men det betyder ikke, at det også er bedre for barnet, siger han til Avisen.dk.

Når barnet nærmer sig etårsalderen, kommer det i seperationsfasen, hvor det reagerer voldsomt på at blive adskilt fra forældrene. Logikken er derfor, at det er bedre, at barnet starter i vuggestue eller dagpleje allerede, når det er syv-otte måneder - men faktisk forholder det sig modsat, pointerer børnepsykologen.

"Han keder sig"

- Psykologisk er det langt bedre for barnet at nå at få en tæt tilknytning til forældrene, inden det starter i institution, også selvom det betyder, at barnet græder mere, når mor og far går. Jo længere tid, barnet har til at sikre den gode tilknytning til forældrene, jo større sandsynlighed er der for, at barnet bliver psykisk robust, forklarer John Aasted Halse.

En anden forklaring, der går igen i svarene i Avisen.dks rundspørge, er at barnet ser ud til at kede sig hjemme.

Men helt små børn under et år kan ikke kede sig, påpeger John Aasted Halse. Det handler snarere om forældrenes egne høje ambitioner om, hvor mange aktiviteter man skal lave med barnet på barsel, mener han.

Et hav af vikarer

Der findes ikke officielle tal for børns gennemsnitlige alder, når de begynder i vuggestue eller dagpleje. Men ud fra statistikker og undersøgelser kan man se, at der er en lille kerne af forældre, som ikke benytter al den tildelte barsel.

For eksempel oplever hver tiende vuggestueleder, at børnene typisk er mellem seks og ni måneder, når de starter. Det viser en trivselsmåling, som pædagogernes fagforbund BUPL foretog i juni 2018.

Flere helt små børn stiller større krav til pædagoger og normeringer, påpeger Elisa Rimpler, som er formand for BUPL.

Både fordi der er mere praktisk arbejde med helt små, og fordi de i endnu højere grad end større vuggestuebørn har behov for kontakten med en fast pædagog, da de stadig er ved at lære at knytte sig til andre mennesker.

- Det er i den alder, man bygger børns gåpåmod og tillid op. Derfor er det helt basalt, at der er nogle få relationer, som barnet kan knytte sig til, så barnet kan føle sig set og få den vigtige øjenkontakt, og som kender barnets signaler. Derfor nytter det ikke noget, hvis der er et hav af vikarer, som kommer ind og ud af døren, siger Elisa Rimpler.

Pres fra arbejdsmarkedet

Samtidig viser tal fra Nordisk Statistik, at knap hver femte barn under et år gik i et pasningstilbud i 2014, hvor de nyeste tal er fra.

Andelen var på sit laveste i 2003, lige da reglerne om 52 ugers barsel var trådt i kraft. Her var knap hver tiende barn under et år i institution.

Der er stor forskel på, hvor meget barselsorlov forældrepar tager, men generelt holder mor og far ikke så meget barsel, som de har ret til, påpeger arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet, Thomas Boje, på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Han mener, at det skyldes måden, arbejdsmarkedet fungerer på:

- Der er ingen tvivl om, at forældre mærker et større pres for at komme tilbage på arbejdsmarkedet end tidligere. Hvis man er væk for længe, går det ud over karrieren. Og der er man nok ekstra forsigtig, hvis man har nogle mere usikre ansættelsesvilkår, siger Thomas Boje.

Vi skal arbejde og være produktive

Tal fra Danmarks Statistik viser, at et voksende antal nybagte forældre ikke har ret til barselsdagpenge. Samtidig er antallet af SU-modtagere, der modtager fødselsklip eller fødselsrater, steget, så sandsynligvis er forklaringen, at flere studerende får børn.

En forklaring, der også går igen i Avisen.dk's rundspørge til 79 mødre til børn, der kom tidligt i institution, er netop, at mor eller far var nødt til at starte på studiet på det tidspunkt.

Børnepsykolog John Aasted Halses vurdering er, at børn har bedst af at vente med at komme væk fra mor og far, til de er halvandet til to år gamle. Men det er ikke realistisk, når det samtidig ligger i tidsånden, at vi skal arbejde, være produktive og finde vores identitet ved hjælp af karrieren, noterer han.

- Derfor må man vedgå, at man sender barnet tidligt af sted af hensyn til arbejdsmarkedet, karrieren og økonomien og den slags, i stedet for at lade som om, at det er det bedste for børnene, siger John Aasted Halse.

Men alle dem, der startede tidligt i vuggestue i 70'erne og 80'erne, før forældrene fik ret til lang barsel, har de taget skade af det?

- Nej, i de fleste tilfælde går det jo, og de fleste børn trives jo på trods af de bump på vejen. Men det betyder jo ikke, at man bare ukritisk skal fortsætte. Vi er blevet mere opmærksomme på det og ved i dag, at det kan have nogle omkostninger for børnene at starte meget tidligt i institution.

via Listen To News