DSB afslører kædebrev: Lokoførere planlægger ny strejke
Morgentrafikken har været delvist lammet på grund af faglige møder blandt togpersonalet. Fredag er der nye forhandlinger om arbejdstid. Foto: Andreas Beck - Ritzau/Scanpix.
I en kædebrevs-sms bliver der varslet strejke blandt lokomotivførere, hvis der ikke er enighed med DSB om en arbejdstidsaftale. Dansk Jernbaneforbund tager 'skarpt afstand' fra sms´en.

Et kædebrev sendt pr. sms spiller nu en central rolle i den verserende strid mellem togpersonalet og DSB.

Sms'en blev fremlagt i Arbejdsretten torsdag, hvor Dansk Arbejdsgiverforening på vegne af DSB havde indklaget Dansk Jernbaneforbund med påstand om, at der har været systematik i den seneste tids arbejdsnedlæggelse blandt togpersonalet.

Både den 5. og 21. november var togtrafikken delvist lammet i morgentimerne, fordi DSB-medarbejdere holdt faglige møder. Medarbejderne er utilfredse med det hidtidige forløb af forhandlingerne om lokalaftaler om arbejdstid.

Op til denne uges faglige møder blev en sms med overskriften 'LokomotivFørerKædebrev' angiveligt rundsendt. I sms'en, som Avisen.dk har set, står der, at 'medmindre der ligger en underskrevet aftale efter fredagens forhandlinger, holder vi fagligt møde mandag d. 26 kl. 7-9 med efterfølgende arbejdsnedlæggelse resten af driftdøgnet.'

Sms'en bliver afsluttet med en opfordring til at sende beskeden videre. 

Her er det sms-kædebrev, som indgår i striden mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB.

I Arbejdsretten erkendte Dansk Jernbaneforbund, at den seneste tids arbejdsnedlæggelser er overenskomststridige, men afviste samtidig, at der skulle være tale om systematiske aktioner. Dét spørgsmål skal Arbejdsretten nu viderebehandle.

Retten pålagde samtidig Jernbaneforbundet at tage afstand fra den rundsendte kædebrevs-sms. Jernbaneforbundet oplyser til Avisen.dk, at man nu på det kraftigste vil indskærpe over for de involverede medlemmer, at arbejdet skal normaliseres. Og at forbundet tager afstand fra kædebrevs-sms'en.

Fredag er der nye forhandlinger om arbejdstid mellem DSB og Jernbaneforbundet. Senest lykkedes det parterne at blive enige om, at det fremtidige antal tillidsfolk efter ønske fra DSB skal reduceres fra 99 til 41. Aftalen bliver dog først underskrevet, når der også er enighed om en række lokalaftaler om blandt andet arbejdstid. 

Forholdet mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund har længe været konfliktfyldt, ikke mindst efter at DSB meldte sig ind i Dansk Industri og dermed løsrev sig fra de statslige overenskomster. I september afgjorde Arbejdsretten, at det var helt efter bogen, at DSB meldte sig ind i den private arbejdsgiverorganisation. 

Fremover bliver DSBs togpersonale omfattet af den overenskomst, som Jernbaneforbundet allerede har aftalt med Dansk Industri, og som også omfatter Arrivas medarbejdere. Det er en række lokalaftaler om arbejdstid i tilknytning hertil, at DSB og Jernbaneforbundet i øjeblikket lægger arm om.

 
via Listen To News