DI: 9. klasses afgangsprøve bør tælle med
Folkeskolens afgangsprøven skal tælle med, når det afgøres, om unge kan komme på for eksempel gymnasiet.

De Konservative foreslår nu, at folkeskolens afgangseksamen skal tælle med, når elever i 9. klasse, skal erklæres egnede eller uegnede til at blive optaget på gymnasiet eller andre ungdomsuddannelser.

Forslaget bliver varmt modtaget af erhvervsorganisationen Dansk Industri.

- Vi har længe efterlyst en reform af afgangsprøven. I dag får eleverne svar på, om de er optaget på en ungdomsuddannelse i marts. Det betyder i praksis, at prøverne er betydningsløse, siger Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef i DI.

Danmarks Lærerforening er imod de konservatives forslag om at give afgangseksamen større betydning.

Lærerne mener, at den egnethedsvurdering, der foretages i løbet af skoleåret, er et bedre værktøj end afgangseksamen, når elevernes evner til at starte på en ungdomsuddannelse skal vurderes. Men det er DI uenig i.

- Anders Bondo taler mod bedre vidende, når han roser den nuværende vurdering. I dag bliver 99,7 procent af afgangseleverne erklæret parate til en erhvervsuddannelse, og 95,4 parate til en gymnasial uddannelse.

- Det sker til trods for, at 15-17 pct. af eleverne forlader skolen som funktionelle analfabeter. Det vil give et mere retvisende billede af elevernes evner, hvis afgangsprøven også indgår i bedømmelsen, siger Charlotte Rønhof.

DI mener, at der er behov for at bringe afgangsprøven mere i spil, så den får værdi for eleverne og bliver en del af den samlede vurdering i forhold til den videre uddannelse.

- I dag løber alt for mange elever ind i et nederlag på ungdomsuddannelserne, fordi de ikke er fagligt parate. At bruge afgangsprøven aktivt vil give en meget bedre vurdering af elevernes uddannelsesparathed, siger Charlotte Rønhof.

/ritzau/