Blogindlæg Blogger: Venstre tømmer statskassen igen - til gavn for de rigeste
"Vil danskerne bruge 22 milliarder til skattelettelser og andre gaver til de rigeste i dette samfund, med vage og udokumenterbare påstande om, at det skaber arbejdspladser?"

Tidligere Forbundsformand for 3F og SID, bestyrelsesformand forArbejdernes Landsbank og Pension Danmark. Dertil kommer række andre tillidshverv i fagbevægelsen igennem mere end 35 år.

MAN KAN I DISSE DAGE ikke lade være med at få flash back til årene, hvor Anders Fogh Rasmussen ødelagde dansk økonomi. Det er der lavet mange vurderinger af, og et væsentlig flertal af økonomer, er enige i dette. Fogh var så stålsat, at han mente, det var de økonomiske lærebøger, der skulle omskrives.

Det lykkedes Anders Fogh Rasmussen at formøble den stærke økonomi, med international score på AAA, de forudgående Nyrup-regeringer gennem halvfemserne havde opbygget til, at vi stod så svagt efter finanskrisen, at krisen varede længe og var dybere end i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Det er efterhånden ret symptomatisk, at borgerlige regeringer formøbler den solide opsparing, forudgående socialdemokratiske regeringer har skabt. Og det har Lars Løkke så sat sig selv i spidsen for at gøre igen.

Med fortinnede øjne og hede korte åndedræt har de borgerlige nu set sig varme på at bruge 22 milliarder kroner af det, man kalder vort økonomiske råderum.

BETYDER DET SÅ, AT PENGENE LIGGER FRIT i statskassen til forbrug som du lyster – nej, det er penge, vi måske har i overskud - under ret så mange forudsætninger.

Professor Jesper Jespersen udtrykker det sådan:

”Det råderum, der nu forhandles om, består således helt overvejende af ’matador-penge’, som trækkes ud af Finansministeriets regnemodel, og som er baseret på en række ’luftige’ forudsætninger, der kun i beskedent omfang afspejler den økonomiske virkelighed, der har kendetegnet dansk økonomi igennem de seneste 10 år.”

Konsekvensen af den kendsgerning er, at der efterfølgende skal gennemføres en lang række besparelser i vort samfund, der uvægerlig vil medføre dårlige arbejdsforhold og dårligere service, samt afskedigelser.

MEN ER DET, DET VI VIL I DANMARK? Vil danskerne bruge 22 milliarder til skattelettelser og andre gaver til de rigeste i dette samfund, med vage og udokumenterbare påstande om, at det skaber arbejdspladser – i Danmark! Ikke én undersøgelse dokumenterer, der er massivt flertal for dette.

Jeg mener, det er at skamride det politiske system at dele så mange milliarder ud til de få.

Der er ingen tvivl om, disse milliarder kunne gavne rigtig mange danskere meget mere end det, der lægges op til.

I snart sagt alle sektorer er der ugentlig/dagligt historier om, hvor pressede man er og ikke kan levere ordentlig service, dygtige medarbejdere er ved at bukke under og overvejer at sige op.

Vi ved, der skal bruges flere penge til politiet, og om ganske få år også forsvaret. Sundhedsvæsenet er under voldsom pres, service er forringet meget de seneste år, og det samme oplever man i kommunerne. Post Nord står til at skal have en voldsom stor pengeindsprøjtning.

Og mange steder i Danmark er de sikrings-arbejder, der skal gennemføres for at beskytte sig imod oversvømmelser så omkostningstunge, at de enkelte kommuner dårlig kan løfte opgaverne. Her kunne nogle milliarder gøre en forskel for rigtig mange. Alle ved, vi investerer for lidt for at beskytte os.

Taksterne til offentlig transport stiger så voldsomt, at trafikken mange steder har daglige sammenbrud, da det ofte er væsentlig billigere at tage egen bil. Hvorfor ikke bruge nogle milliarder på at gøre offentlig transport billigere, det gavner mange, især miljøet, og vi sparer mange ekstra udgifter til udvidelser af vejnettet. Den vej betrædes andre steder i Europa.

Mange andre områder kunne med lige stor ret nævnes, og det kunne være spændende at høre synspunkter herom.

DE BORGERLIGE MED LARS LØKKE i spidsen, har vist deres politiske arrogance over for Danmarks befolkning. De er fløjtende ligeglade med alle andre. Mottoet synes at være ”Fyld lommerne medens vi kan”.

Perspektivløst, og absolut ingen rettidig omhu overfor samfundet. Og disse forslag om dramatiske skattelettelser fra det Venstre, der bærer hovedansvaret for, at Skat blev så smadret på kompetencer og mandskab, at samfundet mistede omkring 200 milliarder i indtægt. Dem mangler vi jo stadigvæk.

Er det så egentlig ikke en uartighed at komme med forslag om at trække endnu 22 milliarder ud af samfundet, hovedsagelig til dette lands rigeste mennesker.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News