100 oprørte tillidsfolk til stormøde på kogepunktet: "DSB's ledelse er uærlige"
"DSB ønsker en discountoverenskomst," siger Jernbaneforbundets formand, Henrik Horup. (Foto: Foto: Henny Christensen)
Der er iskold luft mellem medarbejderne og ledelsen i DSB. Tilliden til den store transportvirksomheds topledelse er væk, kom det frem på et stormøde. Nu venter flere sager i Arbejdsretten.

'Vi oplever, at DSB prøver at undgå at efterleve aftaler og overenskomster.' 'Vi oplever, at DSB’s ledelse er uærlige.' 'Vi oplever også trusler i drøftelserne.' 'Situationen er uholdbar.' 

Kritikken vælter ned over DSBs topledelse i en udtalelse fra 100 tillidsfolk, der tirsdag var samlet til stormøde i Valby Kulturhus. 

Læs mere om striden mellem togpersonalet og DSBs ledelse

Den iskolde luft mellem DSBs medarbejdere og ledelsen er opstået, efter at transportvirksomheden har meldt sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri.

Indmeldelsen har ført til et benhårdt opgør om medarbejdernes løn og arbejdsforhold, fordi en lang række lokalaftaler er blevet opsagt. De hidtidige drøftelser om nye aftaler har ikke ført til noget resultat.

Dansk Jernbaneforbunds formand, Henrik Horup, lagde på tirsdagens møde ikke skjul på sin harme: 

- DSB ønsker en discountoverenskomst. Man vil ud af den statslige overenskomst og erstatte den med noget billigere, erklærede Henrik Horup.

Det var de største faglige organisationer på DSBs område - Dansk Jernbaneforbund, HK Trafik & Jernbane og FO Jernbanedrift (der organiserer en række håndværker-grupper, red.), der havde indkaldt til mødet. Tillidsfolk på stribe gik på talerstolen og gav udtryk for deres vrede, frustrationer og bekymringer.

Utilfredsheden var stor blandt de mange fremmødte tillidsfolk. Foto: Henny Christensen

Ifølge organisationerne har DSB efter indmeldelsen i Dansk Industri i slutningen af 2017 lagt op til en række forringelser af løn og varsling af arbejdstider. Tjenestemændenes fremtid er der også usikkerhed om, ligesom DSB ifølge organisationerne gerne ser antallet af tillidsfolk skåret markant ned.

Det har fået medlemmerne af Dansk Jernbaneforbund til at udtrykke mistillid til DSBs topledelse.

- Det er i 11. time, at DSB nu tænker sig grundigt om. Hvem har nogensinde kunne skabe en succes uden at have medarbejderne med sig? Tror man, at man kan diktere en ny udvikling. Men hvis DSB vil lægge arm, må vi lægge arm, siger Henrik Horup, der mener, at DSB går efter en overenskomst, der er ringere end den aftale, som ansatte i private Arriva har.

DSBs forhandlingschef Poul Gemzøe-Enemark skriver i en mail til Avisen.dk, at transportvirksomheden 'fuldt ud' respekterer, at tillidsfolkene mødes.

- Det er rigtigt, at der igennem foråret har været afholdt en række møder mellem DSB og de faglige repræsentanter i forbindelse med DSB’s indmeldelse i Dansk Industri og om konsekvenserne af denne. Det er den dialog, som vi ser frem til at fortsætte, så vi i fællesskab kan nå i mål med de nye aftaler til gavn for alle medarbejderne i DSB, skriver Poul Gemsøe-Enemark.

Han skriver også, at DSB 'naturligvis' vil overholde de gældende overenskomster i Dansk Industri.

- Drøftelserne i Dansk Industri handler om supplerende lokalaftaler til Jernbaneoverenskomsten. Som vi også har informeret medarbejderne om tidligere, vil den enkelte medarbejder samlet set ikke få forringet deres løn og pension, skriver forhandlingschefen.

Frustrationerne blandt DSB-medarbejderne har ulmet længe. I slutningen af juni meldte et ekstraordinært stort antal lokomotivførere sig syge i flere dage med en række aflyste tog på centrale strækninger som konsekvens.

DSB anså sygemeldingerne som en overenskomststridig, kollektiv arbejdsnedlæggelse, og sagen endte i Arbejdsretten og Tjenestemandsretten, hvor lokomotivførerne blev pålagt at gå i arbejde igen. 

Der er aftalt nye drøftelser mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB den 24. august. Desuden er der flere  opgør i vente i Arbejdsretten, der den 30. og 31. august behandler striden om, hvorvidt DSB overhovedet havde lovhjemmel til at melde sig ind i Dansk Industri.

Det er Dansk Jernbaneforbund, der sætter spørgsmålstegn ved indmeldelsen. I en anden sag har Dansk Arbejdsgiverforening indklaget Jernbaneforbundet for at nægte at forhandle med arbejdsgiverne.

via Listen To News