Ziegler om lærernes arbejdstid: Vi er parate til at forandre noget, men ikke det hele

Foto: David Leth Williams / Scanpix

Lærernes arbejdstid volder kvaler i de aktuelle overenskomstforhandlinger. 'Vi har hver især stærke meninger om arbejdstid, men jeg tror på en aftale,' siger de kommunale arbejdsgiveres topforhandler, Michael Ziegler.

De kommunale arbejdsgivere afviser at give lærerne 'fundamentale ændringer' i arbejdstiden ved de aktuelle overenskomstforhandlinger. Arbejdsgiverne vil gå med til at forandre 'noget,' men der bliver ikke tale om helt nye regler.  

Dét siger Kommunernes Landsforenings topforhandler, Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler (K).

- Vi er parate til at forandre noget, men ikke det hele, siger Michael Ziegler til Avisen.dk.  

Meldingen kommer, efter at Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, har erklæret, at de hidtidige forhandlinger er gået i stå. Og efter at en række andre fagforbund tirsdag meddelte, at de afstår fra at forhandle videre, før kommunerne kaster lys over de hidtidige drøftelser med lærerne og giver et bud på det videre forløb.

Læs også:Fagforbund presser arbejdsgivere: Hvad sker der med lærernes arbejdstid?

Hos arbejdsgiverne fastholder Michael Ziegler, at der er tale om en aftalt tænkepause med lærerne.

- Vi er ikke gået fra hinanden. Men det er svære forhandlinger, og vi har hver især stærke  meninger om arbejdstid. Vi er parate til at lave om i regelsættet, men vi vil ikke have et helt nyt regelsæt, siger Michael Ziegler og begrunder afvisningen med, at de nugældende regler fungerer godt ude i kommunerne.

- Vi er i en ret god gænge og oplever stigende tilfredshed blandt forældrene og mindre afgang blandt lærerne, siger KLs topforhandler.

Kræver forklaring

Lærernes arbejdstid er et centralt element i de aktuelle overenskomstforhandlinger. Lærerne kræver deres arbejdstid skrevet direkte ind overenskomsten i stedet for i den lovgivning, der blev resultatet af det politiske indgreb i lærer-konflikten i 2013. 

De øvrige faglige organisationer med medlemmer i den offentlige sektor valgte tidligere at sætte egne forhandlinger på standby, indtil Anders Bondo Christensen meddelte, at der var kommet skred i forhandlingerne. I weekenden konstaterede Bondo imidlertid, at det alligevel ikke gik, som han håbede.

Det er denne melding fra lærerformanden, der nu får de øvrige faglige ledere til at afkræve de kommunale arbejdsgivere en forklaring, når parterne mødes onsdag.

- Vi kommer ikke til at afslutte forhandlingerne på alle andre områder, mens lærerne stadig hænger, sagde FOA-formand Dennis Kristensen tidligere tirsdag til Avisen.dk.

Læs også: KL afviser lærernes forklaring: Vi vil gerne lande en overenskomst

Michael Ziegler siger, at han tager meldingen 'til efterretning', og at det er op til lønmodtagerne, hvis de vil binde deres forhandlinger op på drøftelserne om lærernes arbejdstid.

Ziegler tror fortsat på, at der kommer en aftale inden den 28. februar og vil ikke spekulere i en eventuelt ny konflikt. 

-  Konflikt-scenariet er ikke noget, jeg har i hovedet, når jeg forhandler. Jeg tror og håber på en aftale inden den 28. februar. Og vi render jo sammen i forskellige sammenhænge og kan hurtigt få aftalt nye møder, siger Michael Ziegler.