OK18 Storkonflikt rykker tættere på: Jobcentre må lukke ned
Der kan blive langt mellem sagsbehandlerne på en række jobcentre, hvis en varslet konflikt bliver en realitet. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix.
Sagsbehandlere gør klar til strejke på landets jobcentre. En konflikt vil også kunne ramme kommunerne økonomisk, fordi indsatsen over for de ledige står i stampe, understreger HK/Kommunal.

De ledige kommer til at gå forgæves efter råd og vejledning på en række jobcentre, hvis sagsbehandlernes strejkevarsel bliver realiseret. 

HK/Kommunal har valgt at varsle konflikt på jobcentre i 15 kommuner, efter at overenskomstforhandlingerne med Kommunernes Landsforening er brudt sammen. 

Med sagsbehandlere, vejledere, it-folk og administrativt personale i strejke vil effekten være mærkbar, forudser næstformand i HK/Kommunal, Mads Samsing. 

- Vi har koordineret tæt med socialrådgiverne, og bliver konflikten en realitet, vil der være jobcentre, hvor kun få medarbejdere er tilbage, og hvor der ikke vil bliver holdt samtaler og andre møder, siger Mads Samsing. 

En strejke vil ikke kun være mærkbar for ledige og virksomheder, men også for de berørte kommuners økonomi. Kommunerne får nemlig økonomisk refusion fra staten alt efter, om det lykkes at få de ledige i uddannelse, aktivering eller andre tilbud. Den indsats står i stampe under en konflikt. 

- Det giver økonomisk god mening at ramme arbejdsgiverne, der ikke kan hive refusioner hjem, fordi konflikten vil gå ud over rettidigheden i tilbudene, siger Mads Samsing.

Ud over jobcentrenes sagsbehandlere omfatter HK/Kommunals konfliktvarsler også medarbejdere i den kommunale borgerservice, trafikstyringspersonale ved lokalbanerne i Maribo og Hillerød og lægesekretærer på en række hospitaler.

Alt i alt har HK/Kommunal udtaget op mod 6.000 medlemmer til strejke på 277 arbejdspladser i 53 kommuner og i fem regioner. Konflikten kan være en realitet den 4. april. Jobcentre i blandt andet København, Høje Taastrup, Kalundborg og Herning kan blive berørt af strejker.

Læs om HK/Kommunals konfliktvarsler her.

- Vi ønsker ikke en konflikt og heller ikke at genere borgere med en konflikt. Men omvendt er det også enormt vigtigt, at de offentligt ansatte får en del i det økonomiske opsving, og det tror jeg også, at borgerne forstår det rimelige i. At de offentligt ansatte, der knokler hver eneste dag for at hjælpe borgere og virksomheder, skal have del af opsvinget, siger Mads Samsing.

Forhandlingerne om samtlige 750.000 offentligt ansattes overenskomster er nu rykket til Forligsinstitutionen. Her leder forligsmand Mette Christensen forhandlingerne, og hun har mulighed for at udsætte varslede konflikter med to gange 14 dage. 

Om arbejdsgiverne vil modsvare de aktuelle strejkevarsler med lockout er endnu ikke besluttet. Kommunernes Landsforenings topforhandler, Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler (K), lægger imidlertid ikke skjul på, at en omfattende lockout kan blive et nødvendigt modtræk fra kommunernes side for at dæmme op for et langvarigt strejkeforløb. KL drøfter sagen på et bestyrelsesmøde onsdag.

- Når vi bliver angrebet, er vi nødt til at angribe tilbage, varskoede Michael Ziegler allerede i sidste uge og henviste til KLs lockout-politik:

- Når der bliver varslet strejke, varsler vi lockout, lød det fra Michael Ziegler i sidste uge, da de faglige organisationer begyndte at offentliggøre deres konfliktplaner.