Små fremskridt for Mellemøstens kvinder
Arabiske kvinder har fået flere rettigheder og bedre muligheder og forhold. Men der er lang vej endnu, før det nærmer sig ligestilling i den arabiske verden, viser vigtig FN-rapport.

I samtlige arabiske lande klarer pigerne sig bedre end drengene i skolen. Alligevel går det ikke specielt godt med at få pigerne videre i uddannelsessystemet, og endnu værre er det ude på arbejdsmarkedet. At få udnyttet de kvindelige ressourcer bedre er en af de udfordringer, som de arabiske lande står over for i fremtiden, hvis de skal gøre sig håb om at udvikle sig.

Det viser den fjerde rapport om udvikling i de arabiske lande fra FN?s Udviklingsprogram UNDP. De forrige rapporter har haft stor gennemslagskraft i de arabiske lande, fordi de er skrevet af lokale, arabiske eksperter, og deres fund derfor ikke bliver påduttet af vestlige eksperter udefra.

Rapporten, som udkom for et par uger siden, har titlen ?Mod fremgang for kvinder i den arabiske verden?. Den viser fremskridt på næsten alle felter, men der er altid et men. Og der er lang tid, til de men?er forsvinder.

Indefra og udefra

Helt overordnet mener eksperterne bag rapporten ikke, at der kan ske en positiv udvikling i de arabiske lande, så længe den udvikling ikke omhandler kvinderne.

Hvis kvinderne bliver tvunget til at forblive uudannede, rettighedsløse og syge bag falafelgryderne, så står det kort sagt skidt til med den arabiske fremtid.

»Kvinders status er et resultat af en række kulturelle, sociale, økonomiske og politiske faktorer, som hænger sammen på en kompleks måde,« står der i rapporten.

De forskellige lande i Mellemøsten står over for vidt forskellige udfordringer. I de rige olielande ser det generelt godt ud med hensyn til uddannelse, men når det handler om at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet, halter man bagefter.

»Det ultimative mål for fremgangen for kvinder i den arabiske verden er, at kvinder kan nyde alle menneskerettigheder på lige fod med mænd,« lyder en af konklusionerne i rapporten.

Positiv diskrimination

I de Forenede Arabiske Emirater blev en kvinde for første gang stemt ind i landets rådgivende råd søndag.

Minister for det nationale råd Dr. Anwar Mohammad Gargash udtalte efter kvindens valgsejr:

»At en kvinde har vundet i valget til det nationale råd, viser deres succes på alle felter og støtten til dem fra de politiske ledere.«

Den opfattelse ville forfatterne af UNDP?s rapport nok ikke dele.

De mener, at ligestillingen mellem kønnene i den arabiske verden ikke kun vil komme gennem ændringer af love eller ved at sætte enkelte kvinder på tomme politiske poster. Kvindefrigørelsen skal også komme fra græsrødderne rundt omkring i den arabiske verden.

Helt konkret peger rapporten blandt andet på at indføre en stor grad af positiv diskrimination, så kvinderne ikke kun klarer sig bedre i skolen end mænd, men også tager det med sig videre ud i samfundet.