SF-profil: Det kræver et godt helbred at være syg

Karsten Hønge er beskæftigelsesordfører for SF. Han udlært tømrersvend og arbejdede i en længere årrække på forskellige byggepladser. Han er også tidligere fagforeningsformand gennem 16 år. Karsten vil især skrive om vilkårene på arbejdsmarkedet – altid med udgangspunkt i dem, som har mindst.

ENDELIG! Langt om længe er partierne bag lovgivningen om førtidspension og fleksjob enige om at forbedre og præcisere loven. Tirsdag den 6. februar præsenterede vi ændringer, som stiller den syge stærkere overfor systemet.

Ingen skal i ressourceforløb, hvis der ikke er udsigt til, at deres arbejdsevne kan udvikles, og arbejdsprøvninger skal kun gennemføres, når der er et realistisk mål for at udvikle arbejdsevnen. Disse ændringer gennemfører Folketinget før sommerferien. Er du svagt stillet, kommer du til at stå stærkere.

Forgæves har forligskredsen tidligere på flere forskellige måder forsøgt at få kommunernes administration til at flugte med intentionerne bag reglerne. Nu ændrer vi loven, og kommunerne skal fremover behandle syge på en mere human og respektfuld måde. Det er heller ikke for meget forlangt.

SENERE PÅ foråret går forligskredsen i gang med en større evaluering af lovgivningen. Det glæder vi os til i SF. Ved forhandlingsbordet er vi tillidsrepræsentant for de syge, sårbare og udsatte. I stedet for at sætte snubletråde ud, skal vi række en hjælpende hånd.

SF har konstant arbejdet for en hurtigere og mere gennemgribende ændring af loven. Den justering, som vi gennemfører nu, trækker klart i den rigtige retning. Det har gået langsomt, og er ikke så gennemgribende som SF kunne ønske sig, men det er så langt som det kunne lade sig gøre.

Store gennemgribende ændringer kom vi desværre ikke igennem med denne gang. Nu smøger vi ærmerne op, og gør klar til næste omgang forhandlinger. Overskriften for SF bliver igen at styrke borgerne overfor systemet. De syge skal have flere håndfaste rettigheder, så de står stærkere overfor kommunerne.

SF STØTTER forslagene fra Dansk Socialrådgiverforening om en ”ventetidsgaranti”. Alt for mange kommuner løber om hjørner med deres egne borgere, og holder dem hen med snak, dårlige undskyldninger, bortforklaringer og ender med at trække sager ulideligt i langdrag. Syge mennesker bliver endnu mere syge af udsigtsløse ventetider, som langsomt slukker håbet om at komme ud af en fastlåst situation. I stedet for at være holdt fanget af kommunen, skal borgeren have fast garantier for hvornår og hvordan deres sag udvikler sig.

Sådan en ”ventetidsgaranti” sikrer, at borgere med varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke fastholdes på ubestemt tid i systemet. SF foreslår nye rettigheder:

  • Ret til at få vurderet sin sag i forhold til ressourceforløb efter et sammenhængende maksimalt år på kontanthjælp
  • Ret til at få sin sag genvurderet af rehabiliteringsteamet men hensyn til førtidspension eller at stoppe fleksjobbet, hvis der ikke er sket progression i et fleksjob, der er på under 5 timer, inden for en uge
  • Borgere som visiteres til ressourceforløb har ret til den første indsats inden for maksimalt 6 uger fra visitationen.

SF foreslår endvidere at styrke retssikkerheden ved at:

  • Styrk rehabiliteringsteamet. Kommunerne nedsætter i dag rehabiliteringsteam med repræsentanter fra både beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet, så alle aspekter i borgerens sag kommer frem. Men kompetencen til at afgøre sagerne ligger hos kommunens pensionsnævn. Fremover skal rehabiliteringsteamet træffe afgørelsen.
  • Nye regionale revurderingsudvalg. Borgernes retstilling over for systemet skal styrkes ved at oprette regionale revurderingsudvalg, hvor både borgere og kommuner kan søge at få omgjort rehabiliteringsteamets afgørelse. Revurderingsudvalget skal være en instans inden Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har lange sagsbehandlingstider, og forholder sig alene til juraen, ikke til den enkelte borgers situation. Det regionale revurderingsudvalg skal derfor indeholde repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, fagpersoner og lægfolk, så der sker en mere helhedsorienteret stillingtagen til borgerens sag.
  • Hvis arbejdsevnen er under fem timer om ugen, kan borgeren vælge at tage et fleksjob, men kommunen kan ikke tvinge borgeren

FØRTIDSPENSION ELLER fleksjob kan være redningskransen til et bedre liv, og alle har krav på at blive behandlet med omsorg og værdighed.

Adgang til førtidspension og fleksjob skal selvfølgelig ikke være et tag-selv-bord, men i dag går mange kommuner alt for langt i deres nidkære jagt på borgernes sidste teoretiske ”restarbejdsevne”. Den syge borger skal i stedet modtages af hjælpende hænder, der nænsomt afklarer, hvordan man kommer videre. 

Den ene arbejdsprøvning efter den anden, nogle gange kun i halve timer og med en seng ved siden af, løbende skift af sagsbehandler, evig mistænkeliggørelse, lægeerklæringer der ignoreres og konstant trækken sagen i langdrag er mange steder virkelighedens kommunale pinebænk.

JEG ER personligt engageret i flere sager, og deltager bl.a. som bisidder for borgere, der har oplevet at blive taget til fange af det offentlige. Der er stor forskel på kommunernes opførsel, men ofte ser jeg lige ind i et rædselskabinet. Papirer forsvinder, møder udskydes eller aflyses, spørgsmål og klager besvares ikke og så videre. Den nedværdigende oplevelse af at være et nummer i køen, reduceret til en sag, der skal udfylde nye skemaer, til nye samtaler, til nye arbejdsprøvninger. Det kræver et godt helbred at være syg.

Med den nye justering af loven tager Folketinget et vigtigt skridt. Der er dog lang vej at gå endnu, før de svagest stillede har fået et stærkt fundament. SF er på de syge borgeres side. 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.