Seniorhus på Holsedore Skole
Seniorpolitik · Det nuværende VUC Odense skal være aktivitetshus og mødested for unge over 60 år

Den tidligere Holsedore Skole på hjørnet af Filosofgangen og Holsedore bliver sandsynligvis til byens kommende seniorhus, hvor borgere over 60 år kan hænge ud, høre foredrag og blive undervist.

»VUC Odense er ude af Holsedore Skole senest 1. januar 2009, og jeg ser bygningen som en oplagt placering for et seniorhus,« siger Anker Boye (S), rådmand i By- og Kulturforvaltningen.

»Lokalerne ligger centralt i forhold til den kollektive trafik og kan både rumme mødeaktiviteter og værksteder,« siger Anker Boye.

Børge Wagner (K) fra Ældre- og Handicapudvalget er også tilhænger af at indrette skolen til seniorhus.

»Det lyder som en god idé. Jeg kender ikke bygningens indretning, men placeringen er i orden,« siger han og peger på, seniorhuset ikke må suge alle ældreaktiviteter til sig.

»Det må ikke kvæste de aktivitetshuse, som ligger decentralt rundt i kommunen, og som opfylder et behov ikke mindst for de borgere, som har sværest ved at komme omkring,« siger Børge Wagner,

Skal med i budgettet

Ældrerådmand Søren Thorsager (S) ser også gerne Holsedore Skole som seniorhus.

»Det er en god løsning, for skolen har den helt rigtige, centrale placering og er bygningsmæssigt velegnet,« siger rådmanden, som regner med at tage seniorhuset med i oplægget til efterårets budgetforhandlinger.

»Seniorhuset vil være meget værdifuldt for hele byen. Det giver aktive seniorer, som er glade og mindre syge,« siger rådmanden, som også ser huset som et sted, hvor kommunen kan komme i kontakt med de ældre.

»Men seniorerne skal selv drive huset og bestemme, hvad det skal indeholde af aktiviteter,« siger Søren Thorsager og nævner et ældreuniversitet som en idé.

Et stort plus

Formand for Ældrerådet i Odense, Christine Greisen, ser det som et stort plus for de ældre i Odense, hvis Holsedore Skole bliver indrettet til seniorhus.

»Vi har holdt flere møder med foreninger, som dækker hele byen, og de er meget interesserede i et stort seniorhus i centrum. Det bliver et plus for byen,« siger formanden.

Hun vilogså gerne have en café i huset.

Kommunen ejer Holsedore Skole, som var pigerealskole, før den blev til amtscentral og VUC.