Sager om knive skal afgøres hurtigere end sager om vold

Domstolene skal prioritere sager om vold, voldtægt og våben over andre typer af sager. Men det gælder ikke tilfælde, hvor en borger er tiltalt for såkaldt simpel vold. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/arkiv/Scanpix)

Almindelig vold er ikke med på regeringens liste over sager, der skal behandles hurtigere ved domstolene.

Straffesager om ulovlige knive skal afgøres hurtigt ved domstolene. Det skal sager om knytnæveslag og andre former for såkaldt simpel vold derimod ikke, har regeringen bestemt.

Beslutningen om ikke at kræve en ekspresbehandling af almindelige voldssager i byretterne fremgår af bemærkningerne til en ændring af retsplejeloven, som blev vedtaget 8. juni.

Det overordnede formål er at få en hurtigere behandling af straffesager.

De nye regler er trådt i kraft 1. juli. I en skrivelse til anklagere over hele landet følger Rigsadvokaten op på lovændringen og fortæller om en ny definition af sager om vold, voldtægt og våben, som kaldes vvv-sager.

Det er her, man kan læse, at domstolene skal afgøre knivsager - om ulovlig besiddelse af kniv på offentligt sted - som særligt prioriterede sager. Og at dette ikke gælder sager om såkaldt simpel vold.

Kun hvis tiltalen drejer sig om vold i gentagelsestilfælde - altså hvis den anklagede tidligere er dømt for vold - skal dommerne lægge sagen øverst i bunken og afgøre den inden 37 dage.

Forskelsbehandlingen fremgår også af Justitsministeriets bemærkninger til lovforslag L 204. I bemærkningerne er der ingen forklaring på, hvorfor det er vigtigere med en hurtig dom for en ulovlig kniv end for et voldeligt overfald.

I øvrigt indebærer beslutningen også, at anklagemyndigheden og domstolene ikke skal marchere i takt.

Forståelsen af, hvad en særligt prioriteret sag er, er ikke den samme ved de to instanser. Anklagerne vil give flere sager en ekspresbehandling end domstolene.

For at kunne leve op til regeringens målsætning om hurtig dom i sager om vold, voldtægt og våben har Københavns Byret oprettet to afdelinger, som udelukkende tager sig af vvv-sagerne, fremgår det af byrettens årsberetning.

Til gruppen af vvv-sager hører blandt andet sager om vold mod offentligt ansatte, vold mod vidner, grov vold, voldtægt, knive på offentligt sted og om skydevåben på offentligt tilgængeligt sted.

Derimod skal trusler mod offentligt ansatte og trusler mod vidner ikke afgøres hurtigt.

/ritzau/