Rekordstor søgning til Københavns Universitet

Københavns Universitet har igen i år oplevet en stigning i antallet af ansøgninger til universitetets uddannelser.
De unge vil til København og studere.
De unge vil til København og studere. Foto: www.colourbox.com

De unge hungrer i stigende grad efter et studieliv i København.

Samlet set har universitetet modtaget 27.018 ansøgninger fra i alt 16.816 ansøgere. Det er det højeste ansøgertal nogensinde.

Ifølge studiechef Claus Nielsen er de store ungdomsårgange og det stadig stigende antal elever, der tager en gymnasieuddannelse, en væsentlig forklaring på den fortsatte stigning i ansøgertallene.

"Der er simpelthen flere unge med en adgangsgivende eksamen," siger studiechef Claus Nielsen fra Københavns Universitet og tilføjer, at med et arbejdsmarked, der fortsat er presset, har mange unge desuden fokus på uddannelse for at sikre sig bedre vilkår på arbejdsmarkedet i fremtiden.

Ser man på, hvordan ansøgningerne fordeler sig mellem de forskellige uddannelser, har årets ansøgere generelt udvist stor realisme i deres søgemønster. Det viser sig ved, at det er de traditionelt populære uddannelser med stærk adgangsbegrænsning, der har oplevet den mindste stigning eller ligefrem status quo. Mens uddannelser med mere behersket eller ingen adgangsbegrænsning er steget i ansøgertal, og nogen af dem endda betydeligt.

"Det tolker jeg i retning af, at de unge i år har set sig godt om og har søgt bredere. Det er rigtig fornuftigt, for det giver alt andet lige en bedre chance for at komme ind på et område, der interesser en, når man udvider sin søgehorisont," siger Claus Nielsen.

Naturvidenskabsinteressen blandt ansøgerne har også for alvor bidt sig fast. Både Det Biovidenskabelige - og Det Naturvidenskabelige Fakultet oplever generelt store stigninger i 1. prioritetsansøgninger. Højdespringerne er uddannelserne Forsikringsmatematik og Jordbrugsøkonom, der begge har mere end fordoblet deres ansøgertal. Tendensen med de unges bredere søgehorisont slår i øvrigt fint igennem på de fleste naturvidenskabelige uddannelser, så også fag som Datalogi, Geografi, Naturressourcer og den helt nye uddannelse i Husdyrvidenskab har flotte ansøgertal.

På Det Samfundsvidenskabelige område fortsætter væksten i ansøgninger til Økonomi, og på Teologi uddannelsen er ansøgertallet steget med mere end 50 procent siden sidste år.

Den 30. juli får ansøgerne svar på deres ansøgning, og optagelseskvotienterne bliver offentliggjort. Samtidig bliver det muligt at søge optagelse på de uddannelser, hvor der er ledige pladser.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.