Regeringen vil hjælpe udsatte børn igennem datadeling

Nye redskaber til datadeling skal hjælpe kommuner med at finde børn, som mistrives, foreslår børne- og socialminister Mai Mercado (K). (Foto: Foto: Thomas Lekfeldt/arkiv/Scanpix)

Straffen skal skærpes over for fagpersoner, der ikke indberetter mistrivsel blandt børn, foreslår regeringen.

Kommunerne skal have lettere ved at hjælpe udsatte børn i såkaldte ghettoområder.

Det mener regeringen, der som en del af et kommende ghettoudspil vil give kommunerne muligheder for ved hjælp af datadeling at opspore udsatte børn.

- Vi foreslår, at kommunerne i højere grad får mulighed for at samkøre oplysninger, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

- Der kan være børn, som i dag går under radaren og faktisk mistrives, som både oplever vold i hjemmet og social kontrol, men som ikke bliver opsporet.

Ministeren mener ikke, at tiltaget vil pålægge kommunerne en større arbejdsbyrde.

- Det er et redskab, man kan tage med, hvis man har lyst, siger Mai Mercado.

Derudover skal straffen skærpes over for fagpersoner, der ikke indberetter, hvis børn mistrives.

- Har man tilsidesat sin særlige og udvidede underretningspligt, så mener jeg, at det er helt rimeligt, at man står til regnskab for det, siger børne- og socialministeren.

- Vi har jo set nogle forfærdelige sager igennem årene, hvor der ikke er blevet reageret i tide, siger Mai Mercado.

Overholder personale ikke underretningspligten, kan der straffes med bøde eller op til fire måneders fængsel. Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen blive op til et år.

Disse omstændigheder kan være, at en person har ledelsesansvar, svigter underretningspligten gentagne gange eller gør det forsætligt.

Forslaget møder kritik fra næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt. Han kalder over for TV 2 datadelingen problematisk "i et retssamfund".

Han påpeger også, at forslaget vil kræve en del ressourcer.

Mai Mercado mener ikke, at kritikken er berettiget. Hun forklarer, at forslaget henter inspiration fra en model, som Gladsaxe Kommune har arbejdet på.

- Det her er faktisk noget, der er et ønske om ude i kommunerne. Med det er jeg også sikker på, at der er et ønske hos medarbejderne, og det er jo lige præcis Niels Christian Barkholts medlemmer, siger hun.

Det samlede udspil præsenteres torsdag.

/ritzau/