Privat jobfirma er en kassesucces

Seks kommuner har sparet 75 millioner på sygedagpenge gennem samarbejde med privat jobfirma. Det er vel at mærke ikke sket ved at smide borgerne ud af systemet. Tidlig indsats får sygemeldte tilbage i arbejde.

Det har været en god forretning for de kommuner, der har vovet sig ud i et partnerskab med det private jobfirma Falck Jobservice på sygedagpengeområdet.

De seks kommuner har på bare et år sparet i alt 75 millioner, viser tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Det er vel at mærke ikke sket på bekostning af de sygemeldte, viser tallene.

”Det er meget positivt, at kommunerne har opnået besparelser, der samtidigt har en positiv effekt for borgerne,” siger Erik Nielsen, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Kommunernes Landsforening.

Tilfører flere sagsbehandlere

”Det er vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, om de selv kan løse opgaverne, eller om de har brug for hjælp udefra,” siger Erik Nielsen, der også er borgmester i Rødovre Kommune.

De seks kommuner har opnået besparelserne gennem partnerskaber med private jobfirma Falck Jobservice. Partnerskaberne går ud på, at Falck Jobservice investerer i kommunens sygedagpengeafdeling ved at tilføre blandt andet flere sagsbehandlere.

Dermed sidder hver sagsbehandler med færre sager og kan behandle borgernes sager hurtigere, efter at de er blevet sygemeldt.

Det betyder, at de sygemeldte er væk fra arbejdsmarkedet i kortere tid, og at kommunen derfor har færre udgifter til lange og dyre sygedagpengeforløb.

Betaling til Falck Jobservice sker først i det øjeblik, kommunen opnår en besparelse, og dermed er det en win-win-situation for kommunerne.

Færre ender i sort hul

Kommunernes samarbejde med Falck Jobservice har de seneste år givet anledning til en del kritik.

Blandt andet har flere fagforeninger beskyldt Falck Jobservice og kommunerne for at spekulere i at lukke borgernes sygedagpenge for at spare penge.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser imidlertid, at sagsbehandlingen i de kommuner, der har samarbejdet med Falck Jobservice, har givet mindst lige så gode resultater for de sygemeldte som i andre kommuner.

Det kan man blandt andet aflæse ud fra, hvad der sker med de sygemeldte, når de forlader sygedagpengesystemet.

Af tallene fremgår det, at det på landsplan er otte procent af de sygemeldte, der ender på såkaldt selvforsørgelse, når de forlader sygedagpengesystemet. Det vil sige, at de ender uden hverken sygedagpenge eller kontanthjælp – i det sorte hul.

Mens det i nogle kommuner er mere end 10 procent, der ender i det sorte hul, ligger kommunerne, der har samarbejdet med Falck Jobservice godt. I samtlige kommuner er andelen af sygemeldte, der ender i det sorte hul, lavere end landsgennemsnittet på otte procent.

Fakta
  • Fra 2009 til 2010 har de seks kommuner, der har samarbejdet med Falck Jobservice, sparet i alt 75 millioner.
  • Det gælder Assens, Herning, Hjørring, Holbæk, Horsens og Kolding Kommuner.
  • De 75 millioner svarer til en besparelse på 5,7 procent, mens besparelserne på landsplan har været 3,2 procent.
  • Besparelserne er beregnet som de samlede offentlige besparelse, hvor dele tilfalder kommunerne, mens andre dele tilfalder staten.

    Kilde:
    Jobindsats.dk, Arbejdsmarkedsstyrelsen