Praktikplads-kampagne virker
Kampagner batter, når det gælder om at skaffe flere praktikpladser, viser erfaringer fra København. Foto: Colourbox
Det betaler sig at sætte aktivt ind for at skaffe unge en praktikplads. Det viser erfaringer fra Region Hovedstaden.

9.660 unge manglede i juli en praktikplads.

Derfor foreslår regeringen, at man stiller krav til arbejdsgivere om praktikpladser i forbindelse med store offentlige anlægsprojekter.

Men i stedet for tvang kan kampagner åbne døre for de unge. Erfaringer fra København viser nemlig, at kampagner virker.

Region Hovedstaden gennemførte i 2010 en kampagne for at skaffe flere praktikpladser, og i løbet af seks måneder blev der oprettet 587 nye praktikpladser.

Det skete ved at kontakte hele 9.000 virksomheder og gennemføre møder med 1.257 af dem.

Formanden for Region Hovedstadens uddannelses- og forskningsudvalg Marianne Stendell (S) tror på, at der endnu flere praktikpladser ud af kampagnen, efter at den er blevet afsluttet.

"Der er meget, der tyder på, at vi rent faktisk har et større 'marked' for praktikpladser. Derfor må vi gentænke den måde, praktikplads-arbejdet er organiseret på, og vi vil bruge den kommende tid til at undersøge, hvor vi nu kan sætte ind, for at flere får en praktikplads i det offentlige eller i det private," siger Marianne Stendell i en pressemeddelelse.

Der var afsat to millioner kroner til praktikplads-kampagnen.