Blogindlæg Poul Erik Skov: Jeg udfordrer Alternativet
En gang imellem drømmer vi også noget, der udvikler sig til et mareridt

Tidligere Forbundsformand for 3F og SID, bestyrelsesformand forArbejdernes Landsbank og Pension Danmark. Dertil kommer række andre tillidshverv i fagbevægelsen igennem mere end 35 år.

Drømmeskibet.

Det er nu ikke den Carsten Bo skrev, jeg tænker på.

Mere det 'Drømmeskib', Alternativet har søsat i denne valgkamp.

Og der er mange drømme og drømmere i Alternativet, og det er faktisk godt, at der også er plads til det i en valgkamp. Der er jo ikke noget bedre end at drømme, hvem har ikke med glæde husket en dejlig drøm fra natten. En gang imellem drømmer vi også noget, der udvikler sig til et mareridt, hvor man til sidst tordner ud i intetheden, i et sort hul.

SÅDAN HÅBER jeg ikke – hånden på hjertet - det går for Alternativet. Men drømme kan jo være lidt floffy, og mangle det vågne livs realiteter.

Jeg vil gerne tage fat på spørgsmålene i drømmen om en 30 timers arbejdsuge.Hvordan har Alternativet tænkt sig at gennemføre det. Det er der ikke kommet noget bud på. Som jeg har lyttet mig til, respekterer man parterne på det danske arbejdsmarked. Så idéen skal altså gennemføres via overenskomstforhandlingerne?

Tidligere, når vi har gennemført forkortelser af arbejdstiden ved overenskomstforhandlingerne har vi også forhandlet en kompensation for den nedsatte arbejdstid.

AT GÅ NED i både tid og lønindtægt, har aldrig været særlig attraktiv for den almindelige lønmodtager. Så kan man jo ligeså godt gå på deltid eller nedsat tid.

Vi lever i Danmark af, hvad vore virksomheder kan eksporterer til udlandet. Hvis man forestiller sig at de danske virksomheder skulle skære 5/7 del af produktionstiden i virksomhederne væk, i forhold til det dyre produktionsudstyr, og samtidig betale en kompensation for nedsat arbejdstid, så befinder man sig i drømmenes verden.

Arbejdsgiverforeningerne ville aldrig gå med til at forny en overenskomst på de betingelser. Vi ville altså skulle kaste landet ud i en omfattende konflikt, og forvente at Folketinget til sidst ville gribe ind og forny overenskomsterne med en 30 timers arbejdsuge. Det vil da være alternativt i forhold til tidligere – men utænkeligt.

Det vil sikkert også gøre det så godt som umulig at afsætte danske varer på de globale markeder. Hvor mange arbejdsløse det så vil give, kan jeg ikke spå om, men vor samlede nationale økonomi vil få et tilbageslag af dimensioner. Svaret fra Alternativet har hidtil været, at man jo kan have de 30 timer som normtid, og i visse perioder arbejde mere.

TJAA ... DET duer egentlig ikke, for er der en periode på et halvt år, hvor man skal have de 30 timer i gennemsnit, så vil det halve af tiden vær væsentlig under de 30 hvis den ene halvdel skal være væsentlig over.

Virksomhedernes eneste 'redning' som jeg ser det er, at indfører væsentlig mere holddriftsarbejde, så vil det betyde vi kommer i en situation, hvor mor måske arbejder om natten og far om dagen, er det en gevinst?

Og når man så også bruger argumentationerne om børnefamiliernes vanskeligheder med at nå det hele, glemmer man jo, at de ansatte i skoler, børnehaver og daginstitutioner også vil få en 30 timers arbejdsuge, så man skal alle fortsat kæmpe med at få det at hænge sammen, med hente og bringe børn.

I de seneste mange år har man ikke hørt kravet om en 30 timers arbejdsuge, som det store dyr i åbenbaringen, når der skulle udtages overenskomstkrav.

HER HAR MAN i stedet taget afsæt i virkeligheden på arbejdspladsen, og kravene har været mere uddannelse, større tryghed, bedre løn og mere i pension, bedre arbejdsmiljø, og frem for alt, bedre værn imod at miste job i forhold til den sociale dumpning, der undergraver vort overenskomstsystem og vore rettigheder.

Min drøm er ikke en 30 timers arbejdsuge, men et værn imod at vore rettigheder som lønmodtagere undermineres af social dumpning. Og den drøm håber og tror jeg bliver til virkelighed.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News