Nyt S-forslag: Danske kyster skal sikres bedre
Kystsikringen i Danmark skal blive bedre og mere effektiv. Socialdemokratiet vil øge støtten fra staten. Venstre vil også tillade hårdere kystsikring som for eksempel sandfodring. Foto: Henning Bagger/Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Socialdemokratiet vil skabe endnu bedre muligheder for at kystsikre ved de danske kyster. Statens ansvar skal øges. Venstre er positive over for tankerne.

Klimaforandringer medfører større udsving i vejrforholdene. Også i Danmark. Flere steder i landet oplever man ofte oversvømmelser fra havet på grund af ekstremt vejr. Det vil Socialdemokratiet imødegå med et nyt forslag, der skal sikre vores kyster bedre og give staten et større medansvar.

- Vi kan se, at på grund af klimaforandringer vil vandstanden stige mange steder, og man kommer til at få brug for nogle store løsninger, som klimasikrer store områder på én gang. Ved den slags store projekter er det nødvendigt, at staten spiller en større rolle, når det går over flere kommunegrænser, siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg, til Avisen.dk.

Torsdag vil Socialdemokratiet fremlægge et større klima-udspil, hvor den styrkede kystsikring er et element.

Der bor en million danskere under en kilometer fra kysten. Socialdemokratiet har to konkrete forslag til at hjælpe borgere i udsatte områder.

Forslag skal skabe bedre kystsikring

Det ene forslag er at etablere en national kystsikringsfond, hvor staten hjælper med finansiering af større kystsikringsprojekter. Formålet er, at staten i højere grad skal være indover indsatserne med de store projekter om kystsikring.

I dag har grundejerne og kommunen ansvaret for i samarbejde at sikre kysterne. I dag er reglerne sådan, at forsyningsselskaberne i kommunen kan dække op til 75 procent af udgifterne ved et kystsikringsprojekt.

Derfor er det andet forslag fra Socialdemokratiet, at finansieringsreglerne laves om, så forsyningsselskaberne kan dække helt op til 100 procent. Ifølge Christian Rabjerg vil det øge incitamentet for kommunerne til at indgå i de bedste og mest effektive projekter, fordi det ikke vil gå ud over kommunekassen.

- Det skal ikke være sådan, at finansieringsreglerne afgør hvilke projekter, man sætter i gang. Det skal jo være en del af en strategisk planlægning, hvor man finder de bedste og billigste løsninger, siger han.

Mulighed for større projekter med kystsikring

Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen, oplever, at Socialdemokratiets forslag minder om det, som hans eget parti i øjeblikket sidder og arbejder med.

Han vil ikke afvise, at det kan lede til en aftale med Socialdemokratiet og Venstre om bord.

- Det burde hen ad vejen lede til, at der kan komme nogle bredere aftaler på området, og det må de kommende drøftelser vise, når vi kommer i gang med det de kommende måneder, siger han til Avisen.dk.

I øjeblikket behandles et lovforslag i Folketinget om at give lov til hård kystbeskyttelse. Erling Bonnesen fastslår, at ingen kan være uenige i, at vi skal passe godt på vores kyster.

Statens finansiering af større projekter om kystsikring er ikke fastlagt af Socialdemokratiet, men Christian Rabjerg peger på, at det kan være en mulighed at sætte det på finansloven.

Her er Erling Bonnesen ikke afvisende, og Venstre ønsker også, at det skal være muligt at få hjælp til finansiering af projekter, der er større end grundejere og kommuners økonomiske kapacitet.

- Der vil være en række projekter, der er så store og økonomisk tunge, at det er uden for rækkevidde for grundejerne og kommunen, og her kan det drøftes, om der skal penge på finansloven til det. Der, hvor der er behov for at foretage nogle flere kystsikringsforanstaltninger, skal vi have skabt rammerne for, at det kan lade sig gøre, siger Erling Bonnesen.

Erling Bonnesen er også åben for, at forsyningsselskaberne i kommunerne får en større rolle i klimasikring de steder, hvor det giver mening.

- Forsyningsselskaberne skal jo ikke bare blive en malkeko. Det skal jo passe ind for forsyningsselskaberne i forhold til deres øvrige opgave og varetagelse, siger han.