Narhvalen kan blive første offer for global opvarmning
AppleMark
Selvom der findes op til fire gange så mange narhvaler som isbjørne, er narhvalen mere truet af den globale opvarmning.

En isbjørn driver af sted på en ensom isflage eller kaster sig hungrende over et måltid bestående af ... en anden isbjørn.

Sådanne billeder er blevet brugt til at vise konsekvenserne af den globale opvarmning, som truer med at udrydde isbjørnen. Men nu viser det sig, at narhvalen står først i køen som offer for den globale opvarmning. Den er for kræsen og holder sig til de samme områder, og derfor får den svært ved at overleve klimaforandringer.

En gruppe af forskere har kigget på en række arktiske dyr, og de vurderer, at narhvalen er mest truet, selvom der findes cirka 20.000 isbjørne og mellem 50.000 og 80.000 narhvaler.

- Isbjørne kan gå på land og søge længere mod nord, hvis isen smelter. De kan æde alt – hvalrosser, sæler, hinanden, bær og tang, siger Mads Peter Heide-Jørgensen fra Grønlands Naturinstitut og medforfatter til undersøgelsen af de arktiske dyr.

- Narhvaler går derimod specifikt efter hellefisk, de findes kun mellem Grønland og Svalbard og mellem Grønland og Canada, og de har meget faste vandringsmønstre,« forklarer han.

Millioner af sæler

I september når isen hvert år et minimum, og der har aldrig været så lidt is omkring Nordpolen, Grønland, Canada og resten af det arktiske område som i september sidste år.

Men ikke alle arter får det nødvendigvis hårdere af den globale opvarmning.

- Nogle af de sydlige arter, for eksempel pukkelhvalen, vil muligvis klare sig godt. Vi er heller ikke så bekymrede for ringsælen og remmesælen. De har lidt større robusthed, da der er millioner af dem, siger Mads Peter Heide-Jørgensen.

Forskerne har kigget nærmere på antallet af de forskellige arter, hvor hurtigt de føder nye unger, variation i deres føde og deres villighed til at færdes i forskellige områder. Og narhvalen taber – efterfulgt af isbjørnen.

- Narhvaler omkommer i store mængder af is, som pludselig lukker sig om dem. Opvarmning vil medføre mere uforudsigelige isforhold om vinteren, og det kan være fatalt, siger Mads Peter Heide-Jørgensen.

Det er derfor vigtigt at holde øje med, at der ikke fanges for mange narhvaler, for at beskytte arten mod udryddelse.

faktaboks

Narhvalen.

Isbjørnen.

Grønlandshvalen.

Hvidhvalen/hvalrossen.

Remmesælen.

Ringsælen.

Kilde: Ecological Applications

via Listen To News