Mobbeofre: Arbejdstilsynet svigter os
Arbejdstilsynet har mere fokus på fysiske skader end psykiske, lyder kritik fra mobbeforening. Foto: Colourbox
Arbejdstilsynet lader som om, at mobningen ikke har fundet sted, lyder kritikken fra landsforening for mobbeofre.

Mobbeofre føler sig svigtet af Arbejdstilsynet.

Tilsynets nye mobbehotline er en stor succes, men når Arbejdstilsynet laver tilsyn ude på arbejdspladserne, sker der for lidt.

Arbejdstilsynet lader nærmest som om, mobningen ikke har fundet sted.

Så hård er kritikken fra Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!, der hjælper mobberamte.

"Arbejdstilsynet vil ikke være uvenner med virksomheden. De render fra deres ansvar," siger foreningens formand Gitte Strandgaard til Newspaq.

Ifølge hende er problemet, at Arbejdstilsynet er underlagt en særlig tavshedspligt i sager om mobning.

Det betyder, at selvom en mobberamt skriver et brev til Arbejdstilsynet og beder tilsynet om at gå videre med hendes sag på arbejdspladsen, så gør Arbejdstilsynet det ikke.

De besøger måske arbejdspladsen, men de kan ikke bruge den mobberamtes brev til noget, medmindre den mobberamte selv er til stede, eller at vidner står frem og fortæller om mobningen.

"Intentionen med tavshedspligten er at beskytte den, der klager, men når folk direkte siger: Gå videre med denne sag og formentlig er sygemeldt og derfor ikke er på arbejdspladsen, så er det ikke rimeligt, at de møder en mur," siger Gitte Strandgaard.

I Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! mener man godt, at Arbejdstilsynet kan tage sagen op efter konkrete henvendelser. Det kan ske ved hjælp af en såkaldt samtykkeerklæring, hvor den mobberamte giver tilladelse til at bruge deres henvendelse.

Men den udlægning er Arbejdstilsynet ikke enig i.

Af et brev til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) fremgår det, at "tilsynet vurderer, at en samtykkeerklæring fra en klager ikke kan ophæve Arbejdstilsynets tavshedspligt i forhold til, hvad der er klaget over og hvem, der har klaget."

I Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! er man klar til at gå til ombudsmanden for at få afprøvet, om Arbejdstilsynet har ret i, at en samtykkeerklæring ikke kan tilsidesætte tavshedspligten.

Gitte Strandgaard undrer sig over, at Arbejdstilsynet i hendes øjne helt åbenlyst tager fysiske arbejdsulykke mere seriøst end psykiske.

"Når der sker en fysisk arbejdsulykke, så står Arbejdstilsynet der, og så får virksomheder en bøde. Men når en mobberamt klager, så svigter tilsynet," siger Gitte Strandgaard.