Mænd uden godt arbejde sjældent fædre
Mænd med dårligt arbejde og lille løn får sjældent børn. Kvinder gifter sig opad, og mænd nedad.

• Danskerne får for få børn
• Mænd higer mindre efter børn end tidligere
• Hver fjerde mand får aldrig børn

Kvinder vil have mænd med en større stilling og en højere løn. Mænd vil have kvinder med en lavere stilling og en ringere løn. Det betyder, at mænd, der klarer sig dårligt på arbejdsmarkedet sjældent, bliver gift og får børn. Det vurderer seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet Mogens Christoffersen. For mekanismen påvirker både mænd og kvinder i deres par- og familiedannelse, sådan at mænd uden stilling og status klarer sig ringe:

»Den får kvinder til at gå uden om mænd, der ikke kan tilbyde højere social status og forbedret økonomisk sikkerhed. Ligesom den får mænd, der ikke kan tilbyde disse forhold, til at udsætte at blive gift og stifte familie, indtil det går bedre,« siger Mogens Christoffersen. Men så kan tiden jo gå, og så bliver det måske aldrig til noget.

Kvinderne stormet frem

Som Nyhedsavisen tidligere har skrevet, viser tal fra Socialforskningsinstituttet, at 22,7 procent af de danske mænd aldrig bliver fædre. Sådan går det altså for næsten hver fjerde mand. For kvinder er tallet kun 13,9 procent.

»Der må derfor være nogle mænd, der får børn med flere kvinder, og andre mænd, der aldrig får nogen,« siger han. Og det bliver ikke nemmere for mændene at finde en mage, som de kan mere end matche. Siden 1960 erne er kvinder nemlig stormet frem med hensyn til uddannelse. Flere piger end drenge tager en studentereksamen. Ligesom flere kvinder end mænd tager en videregående uddannelse.

»Måske vil det betyde, at endnu færre mænd og færre kvinder får børn, men det kan også være, at det vil ændre på vores kønsrollemønster,« siger seniorforskeren.

At en god økonomi og tilvalg af børn hænger sammen, kan ikke blot aflæses i de enkelte børnefamiliers sammensætning, men også i samfundet generelt. Under 1930 ernes og 1980 ernes elendige økonomi var fødselstallet nemlig helt nede at dykke.

faktaboks

Hver fjerde danske mand bliver aldrig far

Kvinder gider ikke mænd uden status og uddannelse

Mænd higer mindre efter børn end kvinder