Løkke giver Harald Børsting toppost

Harald Børsting gik af som LO-formand i oktober 2015. (Foto: Foto: Avisen.dk)

Regeringen og DF nedsætter torsdag en seniortænketank. Harald Børsting bliver formand.

Tidligere LO-formand Harald Børsting bliver formand for en ny seniortænketank, som Løkke-regeringen og DF nedsætter torsdag.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Den nye tænketank, skal give seniorer et bedre arbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Seniorerne udgør en værdifuld arbejdskraftreserve for virksomhederne, som oplever rekrutteringsudfordringer - og tænketanken skal være med til at sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab kan sikre, at endnu flere seniorer kan og vil blive på arbejdsmarkedet, siger ministeren.

Udvalget i tænketanken kommer desuden til at bestå af otte sagkyndige og otte repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Formand Harald Børsting siger:

- Vi lever længere og har flere raske leveår, som bliver omsat til flere aktive år på arbejdsmarkedet. Nu står vi over for den meget vigtige opgave at understøtte, at den positive udvikling fortsætter. Jeg håber, at vi med tænketankens arbejde kan være med til at inspirere flere ældre til frivilligt at blive længere på arbejdsmarkedet. Vi vil se nærmere på eventuelle barrierer - og årsager til, at mange forlader arbejdsmarkedet. Det handler om at styrke mulighederne og motivationen for, at mange flere vælger at blive lidt længere. Det er en spændende opgave, som jeg glæder mig til at komme i gang med.

Udvalget:

Formand Harald Børsting, tidligere formand for LO.

Torben Poulsen, formand Danske A-kasser.

Ole Wehlast, forbundsformand Fødevareforbundet NNF.

Mickael Bech, direktør for VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Bjarne Hastrup formand ÆldreSagen.

Per K. Larsen, landsformand, Danske Seniorer.

Louise Gade, direktør VIA Efter- og videreuddannelse.

En repræsentant fra Senior Erhverv

Allan Polack, administrerende direktør for PFA Pension.

Parter

LO (2 pladser)

FTF (1 plads)

AC (1 plads)

DA (2 pladser)

Lederne (1 plads)

KL (1 plads)

Tænketanken bistås af et sekretariat i Beskæftigelsesministeriet.

Nedsættelse af tænketanken sker som led i udmøntningen af Aftalen om flere år på arbejdsmarkedet, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti i juni 2017.