Læs redegørelsen om Frank Jensens våde dans
Her ses Frank Jensen med sin kone. Overborgmesterens opførsel til en våd julefrokost har ikke ført til henvendelser til fagforeninger om sexchikane. Foto: Ernst van Norde / POLFOTO
Flere kvindelige medarbejdere i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning følte sig forulempet af overborgmester Frank Jensen.

Det var sent i julefrokosten, at overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen gik over grænsen.

En stærkt beruset Frank Jensen gramsede og slikkede på flere kvindelige medarbejdere fra Økonomiforvaltningen, lyder det fra anonyme kilder til Ekstra Bladet.

Her er Økonomiforvaltningens redegørelse, der uden at nævne Frank Jensens navn en eneste gang, fortæller om sexchikane-episoden.

"Økonomiforvaltningens julefrokost fandt sted i Rådhusets Festsal fredag den 16. december 2011. Mandag den 19. december om eftermiddagen blev forvaltningens ledelse gjort bekendt med, at nogle af deres kvindelige AC medarbejdere følte, at deres grænser var blevet overskredet i forbindelse med, at de havde danset med overborgmesteren sidst på aftenen under julefokosten.

Adm. direktør Claus Juhl tog herefter kontakt til overborgmesteren. I den forbindelse meddelte overborgmesteren:

"Jeg vil naturligvis gerne beklage, hvis min opførsel ved fredagens julefrokost har provokeret eller overskredet nogles grænser. Det har ikke været tilsigtet. Beklagelsen kan viderebringes af dig eller direkte af mig, hvis det ønskes."

På den baggrund tog adm. direktør Claus Juhl kontakt til sekretariatschefen samt til kontorchefer i Økonomiforvaltningen, som kunne have medarbejdere, der var berørt af det passerede. Han redegjorde for sin dialog med overborgmesteren og bad om, at medarbejderne blev informeret om, at de trygt kunne henvende sig til deres kontorchef eller til forvaltningens HRchef, som har ansvaret for det personaleretlige område, eller til adm. direktør Claus Juhl.

Tirsdag den 20 december om morgenen blev medarbejderne i de enkelte teams på møder med deres kontorchefer orienteret om ovenstående.

Ingen henvendelser eller oplysninger om det passerede har haft en karakter, der har givet anledning til, at der er blevet rejst sager i Økonomiforvaltningen. De medarbejdere, som forvaltningens ledelse har talt med, har givet udtryk for, at de er tilfredse med forvaltningens håndtering og har ikke ønsket, at der blev foretaget videre.

Ledelsen i Økonomiforvaltningen mener derfor, at der er foretaget en tilfredsstillende håndtering af forløbet i relation til medarbejderne.

Der har under henvisning til det oplyste ovenfor ikke været grundlag for specifikt at informere nogen om muligheden for psykologbistand, ligesom der ikke har været grundlag for at tilbyde medarbejdere mulighed for ansættelsen andet sted i kommunen.

Der har ikke været taget kontakt til fagforeningerne, men der har været en dialog mellem forvaltningens HR-chef og tillidsrepræsentanterne. Der henvises i øvrigt til vedlagte udtalelse af 6. januar 2012 fra fællestillidsrepræsentanten for AC'erne i Økonomiforvaltningen.

Under henvisning hertil og det, der er oplyst ovenfor, betragter Økonomiforvaltningen forløbet som afsluttet."

HK Hovedstaden Kommunalt og Djøf oplyser til Newspaq, at ingen af fagforeningerne har modtaget sexchikane-anmeldelser om overborgmester Frank Jensen.