Kun hver fjerde på kontanthjælp skal søge job
Der er lang vej til arbejde for de fleste kontanthjælpsmodtagere. (Colourbox.dk)
Kun hver fjerde på kontanthjælp skal søge arbejde. Selv blandt de bedst fungerende modtagere af kontanthjælp er hver syvende fritaget.

Der er langt til arbejdsmarkedet for mange kontanthjælpsmodtagere. Tre ud af fire er så langt fra, at de er fritaget fra at søge arbejde.

Det viser nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, der også afslører, at der selv blandt de allerbedst fungerende kontanthjælpsmodtagere er en stor gruppe, som ikke søger job.

Tallene kaster nyt lys over den aktuelle debat om arbejdsløses pligt til at tage imod et arbejde og viser, at en stor gruppe danskere rent faktisk er fritaget for at skulle finde et arbejde på grund af f.eks. sygdom, barsel og sociale problemer.

Læs: Skal du søge job? Det bestemmer din kommune

”Man tror jo, de alle sammen skal være aktivt jobsøgende. Nogle gange glemmer vi i debatten, at mange på kontanthjælp har helt legitime grunde til ikke at søge arbejde,” siger Thomas Bredgaard, som forsker i aktivering og beskæftigelsespolitik ved Aalborg Universitet.

Galt med helbredet

Leena Eskelinen er docent ved AKF, hvor hun blandt andet forsker i arbejdsløshed. Hun mener også, at der kan være gode forklaringer på, at så mange modtagere af kontanthjælp ikke skal søge arbejde.

”Vi ved fra undersøgelser gennem mange år, at mange af dem, der er langt fra arbejdsmarkedet har forskellige problemer, ikke mindst helbredsmæssige, og en lang ledighedsperiode har i sig selv negative påvirkninger” siger Leena Eskelinen.

De bedste slipper også

Men det er ikke kun de svageste kontanthjælpsmodtagere, der slipper for at søge arbejde. Selv blandt de bedst fungerende – dem i den såkaldte matchgruppe 1 – er 14 procent fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

”Der er ikke nogen enkle svar på, hvorfor så mange i matchgruppe 1 er undtaget. Men vi kan se, at der er en overvægt af kvinder og unge mellem 20 og 29 år,” siger Leena Eskelinen.

Tallene siger i sig selv ikke noget om, hvorfor så mange undtaget, men alders- og kønssammensætningen giver et fingerpeg. Barsel kan nemlig være en af årsagerne til at blive fritaget for at stå til rådighed.

Husk omtanken

”Barsel og sygdom kan forklare en stor del, men det er lidt overraskende, at det er så mange,” siger Thomas Bredgaard.

Han mener tallene bør mane til eftertanke i debatten.

”Hele den her Carina-debat bar præg af, at folk har et indtryk af kontanthjælpsmodtagere som nogle, der går og lopper den. Det er vigtigt at huske, at der ofte er gode grunde til, at nogle er fritaget fra at søge arbejde,” siger Thomas Bredgaard.

De færreste skal søge arbejde

I november 2011 var 124.747 danskere på kontant- eller starthjælp.

Af dem var 93.435 fritaget for at søge arbejde.

Det betyder, at kun 31.312 kontanthjælpsmodtagere stod til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det svarer til 25 procent.

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen - jobindsats.dk. Alle tal er fuldtidspersoner.